Dziś jest wtorek, 25 września 2018          Mamy wakacje!
Powrót na stronę główną


> Projekty > Historia sztandaru naszej szkoły

Historia sztandaru naszej szkoły

W dniu 26 października 1998 r. w Lusowie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie.
W nowo wybudowanej szkole zaproszeni goście - przedstawiciele władz samorządowych i kościelnych, nauczyciele i uczniowie wraz z rodzicami uczestniczyli w uroczystości nadania placówce imienia generała Józefa Dowbora Muśnickiego oraz wręczenia sztandaru z jego podobizną.

Na płacie sztandaru, z jednej strony, na biało-czerwonym tle, umieszczono orła białego z lat 1918-1920 z napisem "Ku chwale Ojczyzny", natomiast po drugiej stronie znajduje się podobizna Generała z wyhaftowanym Krzyżem Dowbora i odznaką Powstańców Wielkopolskich wraz z napisem: Szkoła Podstawowa w Lusowie imienia generała Dowbora Muśnickiego.

Posiadanie sztandaru jest dla społeczności szkolnej wielkim wyróżnieniem. Dla kolejnych pokoleń młodzieży jest symbolem patriotyzmu i poświęcenia naszego patrona dla odbudowy niepodległej Ojczyzny. Przypomina on uczniom o ich współczesnych zobowiązaniach wobec Polski – wytrwałemu zdobywaniu wiedzy, sumiennemu wypełnianiu obowiązków, szacunku dla dokonań naszych przodków, dla polskich tradycji narodowych, kultywowania pamięci o ludziach i wydarzeniach ważnych dla historii regionu i całego kraju.

Sztandar jest wpisany w życie szkoły. Przy pochylonym sztandarze, dzieci rozpoczynające naukę składają ślubowanie pierwszoklasisty. Przez 6 lat nauki w szkole jest dla nich symbolem wartości i umiejętności, do których osiągnięcia dążą.
Przywilej uczestniczenia w poczcie sztandarowym przysługuje uczniom z najlepszymi wynikami w nauce na zakończenie klasy V-tej. Rok później, już jako szóstoklasiści, opuszczając mury naszej szkoły, przekazują oni opiekę nad sztandarem swoim następcom.
Sztandar łączy pokolenia - chorążymi są zarówno uczniowie, jak i rodzice i nauczyciele. Przynależność do pocztu sztandarowego jest wielkim wyróżnieniem i szczególnym powodem do dumy.

Przez wszystkie lata sztandar towarzyszy uczniom i nauczycielom w wielu wydarzeniach związanych nie tylko z życiem szkoły, ale także zaznacza naszą obecność na uroczystościach lokalnych, gminnych, wojewódzkich i państwowych. Oto niektóre z nich:

Pogrzeb czaszki Janiny Lewandowskiej, 2005

Sesja naukowa poświęcona postaci gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, Warszawa,2007
VII Ogólnopolski Zlot Szkół i Harcerstwa noszących imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Września 2008
Coroczne kwietniowe obchody rocznicy Mordu Katyńskiego
Święto Patrona Szkoły - 26 października
Obchody Święta Niepodległości
Od 2004 nasz poczet sztandarowy posiada dodatkowy element stroju - brązowe peleryny.


2009-2015 © D$ 2005-2008 © tomko