Klasy IVA i IVb naukę przyrody zaczęły, łącząc teorię z praktyką, na lekcji w Wielkopolskim Parku Narodowym.

  • Lekcja przyrody nie musi odbywać się w klasie.

24 września klasa 4a i 4b, pojechały, wraz z nauczycielami przyrody i wychowawcami do Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach.

Na początek, podczas prelekcji, dzieci dowiedziały się jaki obszar obejmuje WPN, czym jest otulina i jakie zwierzęta zamieszkują ten park.

Kolejnym krokiem, była lekcja w terenie. Dzieci przemieszczały się tropem zwierząt, dowiedziały się jak wyglądają budki dla nietoperzy, wreszcie, mogły spróbować poruszać się za pomocą echolokacji.

Każdy zmierzył swoją skoczność, spryt i wspinaczkę jak prawdziwy mieszkaniec Parku.

Pogoda nam nie sprzyjała, smagani wiatrem, uczniowie wrócili do siedziby WPN i przystąpili do konkursu plastycznego, rysując i malując przyrodę .

Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego, kończyło naszą lekcję. Z ogromną wiedzą i wrażeniami, uczniowie wrócili do szkoły, mając nadzieję, że taka lekcja jeszcze się powtórzy.

Wychowawcy.

Katarzyna Witaszek i Renata Wiśniewska