Zapraszamy chętnych uczniów klas 1-8 do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik. Test odbędzie się 17 marca 2020r. Koszt udziału w konkursie to 10 zł.
Zgłoszeniem do Świetlika jest dokonanie opłaty oraz oddanie wypełnionego formularza Zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnego w lewym panelu bocznym na stronie www.swietlik.edu.pl. Zgodę oraz potwierdzenie wpłaty należy oddać do dnia 21 stycznia 2020r. Uczniowie klas 1 – 3 oddają zgody p. Kasi Jabłeckiej, a uczniowie klas 4-8 swojemu nauczycielowi przyrody lub geografii. 
Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców nr 21 9072 0002 3007 0703 4679 0001. W tytule prosimy podać dane ucznia: imię, nazwisko, klasę oraz nazwę: Świetlik.
Oddanie zgłoszenia będzie traktowane jako dokonanie opłaty za udział. Brak wpłaty w terminie uniemożliwi dziecku przystąpienie do testu konkursowego.  
Co to jest Świetlik?       
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik to konkurs, który popularyzuje nauki przyrodnicze wśród uczniów szkół podstawowych.
W ramach przygotowań do niego uczniowie wykonują w klasie lub domu doświadczenia opracowane przez Zespół Merytoryczny Świetlika, pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. 17 marca 2020 r. wszyscy zapisani uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się z pytań poruszających wszystkie dziedziny przyrodnicze (biologię, chemię, fizykę, geografię
i technikę) oraz treści wynikające z przeprowadzonych doświadczeń.
Więcej informacji otrzymacie Państwo na stronie internetowej Konkursu www.swietlik.edu.pl lub
u nauczycieli odpowiedzialnych za przebieg konkursu w naszej szkole. 

Szkolni koordynatorzy konkursu
Paweł Błażejak

Katarzyna Jabłecka