W świątecznym nastroju

Przez 5 dni  poprzedzających święta Bożego Narodzenia uczniowie klasy 2c na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej  prezentowali tradycje świąteczne  różnych zakątków świata. I tak poznaliśmy zwyczaje Armenii, Peru, Kanady, USA, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Ukrainy i Polski. Z przygotowanych przez dzieci plakatów zorganizowano wystawę, na którą zaproszona została cała społeczność szkolna. Aby wziąć udział w wystawie należało odnaleźć klasowy bilet wstępu i po zespołowym rozwiązaniu  zadań, otrzymywało się możliwość jej  zwiedzenia.
Uczniowie klasy 2c doskonale prezentowali się w roli przewodników i zaangażowaniem opowiadali o świątecznych zwyczajach z różnych krajów.
Magdalena Czwójdzińska
wychowawca klasy 2c

Poznajemy Ukrainę

Tego słonecznego dnia na uczniów  klasy 2c czekała niespodzianka przygotowana przez rodziców i rówieśników z ich klasy, dla których pierwszą Ojczyzną jest Ukraina.
Pani Natalia, Sofiia oraz IIIa w odświętnych strojach przedstawili drugoklasistom ciekawostki o swoim kraju. Na początek wysłuchaliśmy ukraińskich wierszy w wykonaniu Illi i Sofii. Następnie p. Natalia zapoznała dzieci z prezentacją multimedialną przedstawiającą symbole i  ciekawostki  o Ukrainie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się filmy przedstawiające miasta urodzin Illi i Sofii- Charkowa i Lwowa.
Drugoklasistom tak spodobała się Ukraina, iż wszyscy są gotowi na odwiedzenie tego pięknego kraju.

Magdalena Czwójdzińska
wychowawca klasy 2c

Zimowisko „Karnawał w Rio”

Szanowni Państwo,

w pierwszym tygodniu ferii, czyli w dniach 27.01-31.01.2020 r. w szkole dla naszych uczniów klas I-VIII organizujemy szkolne półkolonie –  zimowisko. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 8.15-15.50.

Opłata za udział w zimowisku wynosi 75 zł. (niezależnie od ilości dni obecności dziecka na zimowisku).

Wpłaty należy dokonać w dniach 07.01-10.01.2020 na rachunek bankowy:

Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie

23105015201000002423644935

W tytule wpłaty wpisując FERIE, imię i nazwisko ucznia, klasę.

Zgłoszenia dziecka wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną, podpisanym regulaminem, potwierdzeniem dokonania wpłaty oraz oświadczeniem
o odbiorze dziecka ze szkoły należy przedłożyć w gabinecie wicedyrektorów w nieprzekraczalnym terminie do 14.01.2020 (liczba miejsc ograniczona).

Regulamin, karta kwalifikacyjna  uczestnika i wzór oświadczenia
o odbiorze dziecka ze szkoły znajdują się w e-dzienniku w zakładce PLIKI SZKOŁY.

UWAGA:
Wpłacona kwota nie ulega zwrotowi.

W czasie zimowiska gmina nie zapewnia autobusów. Dowóz i odbiór dziecka leży po stronie rodziców.

Przemysław Stasiak
Wicedyrektor Szkoły