Szanowni Rodzice,
informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie.

Obwód szkoły:    Batorowo, Lusowo, Sady, Swadzim – przyjęcie z urzędu.

UWAGA!

Przypominamy, że zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na rodzicach lub opiekunach prawnych dziecka.

Oddział przedszkolny

 1. W terminie od 10 lutego do 14 lutego 2020 r. – zgłoszenie dzieci z rocznika 2014 r., zamieszkałych w obwodzie szkoły (Batorowo, Lusowo, Sady, Swadzim), które uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Tarnowo Podgórne, a chcą kontynuować naukę w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie, składają w sekretariacie szkoły deklarację uczęszczania do oddziału przedszkolnego.
 • W terminie od 24 lutego do 6 marca 2020 r.
  – zgłoszenie do oddziału przedszkolnego pozostałych dzieci z rocznika 2014 r.   

Załączniki:

1. Deklaracja – Nabór 2020 do pobrania w przedszkolu

2. Oświadczenie o zamieszkaniu i uczęszczaniu do przedszkola na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Załączniki:

1.Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

2.Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy Tarnowo Podgórne

Zapisu należy dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1600

Przy zapisie dziecka należy:

 1. wypełnić kartę zgłoszenia,
 2. okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,
 3. okazać PESEL oraz akt urodzenia dziecka.

Klasa pierwsza

 1. W terminie od 2 marca do 10 marca 2020 r. – zapisy do klasy pierwszej dzieci urodzonych w 2013 r., które zamieszkują w obwodzie Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie (Batorowo, Lusowo, Sady, Swadzim).
 2. Załączniki:

1.Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

2.Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Dzieci z rocznika 2014 (sześcioletnie) mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica pod warunkiem,
że w bieżącym roku szkolnym korzystają z wychowania przedszkolnego lub posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.

2.Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Zapisu należy dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1600

Przy zapisie dziecka należy:

 1. wypełnić kartę zgłoszenia,
 2. okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,
 3. okazać PESEL oraz akt urodzenia dziecka.

UWAGA!

Postępowanie uzupełniające dla dzieci spoza obwodu szkoły, odbędzie się tylko w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami.

                                                                                         Kinga Grek-Kowalczyk  
Dyrektor Szkoły