Nasi kandydaci do IX Gali Utalentowanych Młodych Wielkopolan organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

Zofia Drążewska klasa 4a

https://www.youtube.com/watch?v=90PoVtNeoXc&feature=youtu.be

Maria Monczakowska klasa 4a

https://drive.google.com/file/d/1Og0Mho0z5qgyLvhd8Bz3L_LqesdRbcdB/view

Amelia Drążewska klasa 6c

https://www.youtube.com/watch?v=95vVo8Y6izE&feature=youtu.be

Julia Kucemba klasa 7b

https://www.facebook.com/337960256760117/videos/346894512928288/

Amelia Ciesielska klasa 7c