ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Klasy 1-3

Uczniowie i rodzice klas 1-3 przychodzą na teren przed szkołą i na boisku w wyznaczone miejsca. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły.  Wychowawcy klas wyjdą po dzieci i zabiorą je do sal. Po spotkaniu dzieci zostaną odprowadzone w wyznaczone miejsce.

Klasy 1a, 1b, 1c, 1d, 1e-  godzina 9.00

KLASA 1A – spotkanie na boisku szkolnym przy kortach
1. Przejście uczniów z wychowawcą do klasy (sala 114)

KLASA 1B – spotkanie na boisku szkolnym na końcu bieżni
Przejście uczniów z wychowawcą do klasy (sala 116)

KLASA 1C – spotkanie przy boisku trawiastym obok placu zabaw
Przejście uczniów z wychowawcą do klasy  (sala 117)

KLASA 1D – spotkanie przy sali gimnastycznej
Przejście uczniów z wychowawcą do klasy (sala 13)

KLASA 1E – spotkanie przy wejściu głównym nowego budynku
Przejście uczniów z wychowawcą do klasy (sala 15)

Sugerowane zakończenie – godzina 9.30-9.40

Klasy 2a, 2b, 2c, 2d-  godzina 9.20

Klasa 2a – zbiórka na boisku szkolnym przy kortach, dzieci wraz z wychowawcą przechodzą do klasy.

Klasa 2b – zbiórka na boisku na końcu bieżni, dzieci wraz z wychowawcą przechodzą do klasy.

Klasa 2c zbiórka przy boisku trawiastym obok placu zabaw, dzieci wraz z wychowawcą przechodzą do klasy.

Klasa 2d – zbiórkaprzy sali gimnastycznej, dzieci wraz z wychowawcą przechodzą do klasy.

Sugerowane zakończenie – godzina 9.45

Klasy 3a, 3b, 3c-  godzina 8.30

Klasa 3a – zbiórka na boisku przy kortach, dzieci wraz z wychowawcą przechodzą do klasy.

Klasa 3b zbiórka na boisku na końcu bieżni, dzieci wraz z wychowawcą przechodzą do klasy.

Klasa 3c zbiórka przy boisku trawiastym obok placu zabaw, dzieci wraz z wychowawcą przechodzą do klasy.

Sugerowane zakończenie – godzina 8.50

Klasy 4-8

Wchodzących do szkoły obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcja (zalecenie GIS).

Klasa 4a – godzina 8.45 – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem w nowym budynku, udają się bezpośrednio do sali 208 nb

Klasa 4b – godzina 9.15 – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem w nowym budynku, udają się bezpośrednio do sali 210 nb

Klasa 4c – godzina 9.30 – uczniowie wchodzą i wychodzą głównym wejściem w nowym budynku, udają się bezpośrednio do sali 213 nb

Klasa 4d – godzina 9.00 – uczniowie wchodzą i wychodzą głównym wejściem w nowym budynku, udają się bezpośrednio do sali 211 nb

Klasa 5a – godzina 8.30 – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem przy placu zabaw, udają się bezpośrednio do sali 13

Klasa 5b – godzina 8.45 – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem przy placu zabaw, udają się bezpośrednio do sali 12

Klasa 6a – godzina 8.30 – uczniowie wchodzą i wychodzą wejściem przy sali gimnastycznej, udają się bezpośrednio do sali 11

Klasa 6b – godzina 8.45 – uczniowie wchodzą i wychodzą wejściem przy sali gimnastycznej , udają się bezpośrednio do sali 8

Klasa 6c – godzina 9.00 – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem przy placu zabaw, udają się bezpośrednio do sali 004

Klasa 6d – godzina 9.15 – uczniowie wchodzą i wychodzą bocznym wejściem przy placu zabaw, udają się bezpośrednio do sali 008

Klasa 6e – godzina 9.00 – uczniowie wchodzą i wychodzą wejściem przy sali gimnastycznej, udają się bezpośrednio do sali 10

Klasa 7a – godzina 9.00 – uczniowie wchodzą i wychodzą głównym wejściem do szkoły, udają się bezpośrednio do sali 102

Klasa 7b – godzina 8.30 – uczniowie wchodzą i wychodzą  wejściem przy kortach, udają się bezpośrednio do sali 105

Klasa 7c – godzina 8.30 – uczniowie wchodzą i wychodzą głównym wejściem do szkoły, udają się bezpośrednio do sali 101

Klasa 7d – godzina 9.00 – uczniowie wchodzą i wychodzą wejściem przy kortach, udają się bezpośrednio do sali 202

Klasa 8a – godzina 9.15 – uczniowie wchodzą i wychodzą głównym wejściem do szkoły, udają się bezpośrednio do sali 115

Klasa 8b – godzina 8.45 – uczniowie wchodzą i wychodzą wejściem przy kortach, udają się bezpośrednio do sali 116

Klasa 8c – godzina 8.45 – uczniowie wchodzą i wychodzą głównym wejściem, udają się bezpośrednio do sali 113

                                                                                                                     Zapraszam

                                                                                                 Kinga Grek-Kowalczyk
Dyrektor Szkoły

                                                                                                       

Zebranie organizacyjne dla rodziców klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

Szanowni Rodzice,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zmieniamy formę uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego dla klas pierwszych.

Zaplanowana na dzień 31 sierpnia br. próba zostaje odwołana. Przypominamy o spotkaniu informacyjnym dla rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych i uczniów klas pierwszych w środę 26 sierpnia o godz. 17.00.

Prosimy o przybycie jednego z rodziców bez dzieci. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy zakryć usta i nos. Listy przydziału dzieci do grup i klas będą dostępne na tablicach w holu szkoły w dniu spotkania. Rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych wchodzą wejściem głównym do nowego budynku, natomiast rodzice uczniów klas pierwszych wejściem bocznym przy placu zabaw.

Rodzicom uczniów klas pierwszych przypominamy o konieczności dostarczenia zdjęcia legitymacyjnego dziecka.

Zapraszamy
w imieniu wychowawców i swoim
Kinga Grek-Kowalczyk
Dyrektor Szkoły

Karty PEKA PILNE!

Rada Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 28 lipca 2020 r. podjęła uchwałę Nr XXLII/436 w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

W roku szkolnym 2020-2021 z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać uczniowie, którzy mieszkają na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (warunek niezbędny) i uczęszczają do szkół zlokalizowanych na jej terenie.

Bilet będzie ważny od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Przez cały wrzesień bieżącego roku, a w przypadku, gdy będą trwały ewentualne formalności związane z wyrobieniem karty PEKA do dnia 23 października 2020 r. uczniowie będą mogli podróżować tak jak dotychczas czyli bezpłatnie. W przypadku kontroli muszą okazać się ważną legitymacją szkolną.

Podróżowanie jak dotychczas „na legitymację” po 23 października 2020r. przez uczniów szkół podstawowych nie będzie już możliwe. Bezwzględnie wymagane będzie posiadanie doładowanej karty PEKA lub PEKA Junior. 

WAŻNE terminy związane z kartą PEKA  

Rodzice dzieci nie posiadających kart PEKA proszeni są o jak najszybsze wyrobienie dziecku karty PEKA lub PEKA Junior.
Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły, lub na stronie www.peka.poznan.plwww.ztm.poznan.pl  i złożyć osobiście w TPBUS Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym, ul. Rokietnicka 23, bądź przesłać wniosek on-line.

Do dnia 15.09.2020 r.  należy dostarczyć kartę PEKA do doładowania lub wypełniony wniosek o jej wydanie do wychowawcy klasy.                                                                                                         
Załadowane karty PEKA zostaną wydane uczniom przez wychowawcę klasy

Skip to content