Rada Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 28 lipca 2020 r. podjęła uchwałę Nr XXLII/436 w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

W roku szkolnym 2020-2021 z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać uczniowie, którzy mieszkają na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (warunek niezbędny) i uczęszczają do szkół zlokalizowanych na jej terenie.

Bilet będzie ważny od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Przez cały wrzesień bieżącego roku, a w przypadku, gdy będą trwały ewentualne formalności związane z wyrobieniem karty PEKA do dnia 23 października 2020 r. uczniowie będą mogli podróżować tak jak dotychczas czyli bezpłatnie. W przypadku kontroli muszą okazać się ważną legitymacją szkolną.

Podróżowanie jak dotychczas „na legitymację” po 23 października 2020r. przez uczniów szkół podstawowych nie będzie już możliwe. Bezwzględnie wymagane będzie posiadanie doładowanej karty PEKA lub PEKA Junior. 

WAŻNE terminy związane z kartą PEKA  

Rodzice dzieci nie posiadających kart PEKA proszeni są o jak najszybsze wyrobienie dziecku karty PEKA lub PEKA Junior.
Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły, lub na stronie www.peka.poznan.plwww.ztm.poznan.pl  i złożyć osobiście w TPBUS Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym, ul. Rokietnicka 23, bądź przesłać wniosek on-line.

Do dnia 15.09.2020 r.  należy dostarczyć kartę PEKA do doładowania lub wypełniony wniosek o jej wydanie do wychowawcy klasy.                                                                                                         
Załadowane karty PEKA zostaną wydane uczniom przez wychowawcę klasy