Szanowni Państwo,
w związku z pozytywnym wynikiem zakażenia Covid 19 jednego z nauczycieli uczniowie z klas 1b i 2d, którzy BYLI OBECNI w szkole we wtorek 20.10.2020r. decyzją sanepidu objęci są kwarantanną do 30.10.2020r. włącznie.
Poniżej przedstawiam fragment nowego rozporządzenia z dnia 23.10.2020r. zmieniającego obowiązek kwarantanny dla wszystkich domowników. Zgodnie z nim, kwarantanną objęta jest osoba, która miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Tak więc kwarantanną w okresie 26.10-30.10.2020r. objęte są tylko Państwa dzieci – nie całe rodziny.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) zarządza się, co następuje:1.W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797 i 1829) wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie:1.Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.; 2) w 2: a) w ust. 2 w pkt 2 skreśla się przecinek i wyrazy wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.
Liczę na Państwa zrozumienie


Z poważaniem
Kinga Grek-Kowalczyk