Szanowni Rodzice,
zgodnie z  18, ust. 1, pkt 2 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020. 1604 t. j. z dnia 17.09.2020). w okresie 29.10.2020r.-6.11.2020r. decyzją Sanepidu i w porozumieniu z Organem Prowadzącym szkołę zawieszam  zajęcia  w formie stacjonarnej i wprowadzam do realizacji zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w formie zdalnej dla oddziałów przedszkolnych i klas 1-3.
Decyzja moja podyktowana jest koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa Państwa, Waszych dzieci i pracowników szkoły. Liczne przypadki kwarantanny, nadzoru epidemiologicznego i  zachorowań na covid-19 wśród pracowników szkoły oraz uczniów zagrażają zdrowiu i życiu. Rozszerzająca się sytuacja epidemiologiczna w szkole zmusza mnie do podjęcia decyzji o realizacji nauczania zdalnego dla wszystkich klas 1-8 oraz oddziałów przedszkolnych. Ponadto absencja dzieci, nauczycieli i innych pracowników szkoły, związana z przebywaniem na kwarantannie, zarażeniem covid-19 i zwolnieniami lekarskimi powoduje dezorganizację pracy szkoły.
Wobec powyższego, podjęta Decyzja ma na celu dobro, a także bezpieczeństwo zarówno fizyczne jak i psychiczne uczniów, ich rodzin oraz wszystkich pracowników szkoły.

                                                                                                     Z poważaniem
Kinga Grek-Kowalczyk
Dyrektor Szkoły