14  grudnia 2020 r. w naszej szkole odbyła się Wewnątrzszkolna  Konferencja Upowszechniająca Ocenianie Kształtujące z udziałem trenerki Centrum Edukacji Obywatelskiej, pani Ingi Opas. Wydarzenie miało na celu rozpropagowanie oceniania kształtującego wśród nauczycieli.

Konferencja została przeprowadzona w formie  online  i była jednym z etapów programu Całościowy Rozwój Szkoły – poziom zaawansowany, do którego w  2019/ 2020 r. przystąpiła nasza szkoła.

Podczas spotkania zaproszeni goście mogli obejrzeć fragmenty lekcji online z elementami oceniania kształtującego. Ponadto, liderki OK przedstawiły dobre praktyki stosowane w naszej szkole: podawanie uczniom celu lekcji, kryteria sukcesu przekazywane do zadań, kartkówek, sprawdzianów, kreatywne podsumowania lekcji, zadawanie uczniom pytań kluczowych  i  ciekawych zadań edukacyjnych,  ocena koleżeńska , podawanie informacji zwrotnej oraz korzystanie z metodników OK  i patyczków. 

Uczestnicy konferencji zapoznali się również ze zdjęciami zeszytów uczniowskich, w których dzieci zapisują cel lekcji , tworzą samodzielne notatki  oraz  zamieszczają swoje refleksje.

Liderki OK omówiły także wyniki ankiety o pracy z elementami oceniania kształtującego, skierowanej do rodziców uczniów klas 3, 5 i 8 naszej szkoły.

Na zakończenie pani Dyrektor Kinga Grek – Kowalczyk oraz pani Inga Opas podziękowały za przygotowanie  konferencji.

Justyna Dąbrowska , Marta Olearska