Szanowni Rodzice,
informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie.

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na rodzicach lub opiekunach prawnych dziecka.

Obwód szkoły:    Batorowo, Lusowo, Sady, Swadzim – przyjęcie z urzędu.

W terminie od 1 marca do 5 marca 2021 r. – zgłoszenie dzieci z rocznika 2015 r., zamieszkałych  w obwodzie szkoły (Batorowo, Lusowo, Sady, Swadzim), które uczęszczają do przedszkoli umiejscowionych w obwodzie szkoły (Lusowo, Sady), a chcą kontynuować naukę w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie, składają w sekretariacie szkoły deklarację uczęszczania do oddziału przedszkolnego.

Załączniki:
Deklaracja kontynuacji- nabór 2021 do pobrania w przedszkolu

W terminie od 15 marca do 26 marca 2021 r. – zgłoszenie do oddziału przedszkolnego pozostałych dzieci z rocznika 2015r. zamieszkałych w obwodzie szkoły.  

Załączniki:

UWAGA:

Postępowanie  rekrutacyjne  dla  dzieci  spoza  obwodu  szkoły,  odbędzie  się wyłącznie w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami, które zostanie ogłoszone na  stronie szkoły.

Zapisu należy dokonywać w sekretariacie szkoły:
poniedziałek, środa, czwartek     10.00 –  16.30    
wtorek, piątek                                   7.30 –  14.30  

Przy zapisie dziecka należy:

  1. wypełnić wniosek,
  2. okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,
  3. okazać PESEL oraz akt urodzenia dziecka.

Kinga Grek-Kowalczyk
Dyrektor Szkoły