WAŻNA INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!!!

WAŻNA INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!!!

Przypominam o obowiązku dostarczenia dokumentów:

 1. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  oraz
 2. zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, wystawionego przez OKE

Dokumenty należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do 14 lipca 2021 r. do godziny 15.00:

W jaki sposób dostarczyć dokumenty:

 1. przez system NABÓR [szczegółowa instrukcja znajduje się
  w zakładce DOKUMENTY]
  www.nabor.pcss.pl,
 2. dostarczając do skrzynki podawczej w szkole pierwszego wyboru,
 3. listem poleconym [liczy się data wpływu do szkoły].

W związku z informacją MEN, do 14 lipca do godziny 15.00 istnieje możliwość:

 1. złożenia nowego wniosku [również przez osoby, które nie złożyły go w terminie pierwotnym do 21 czerwca 2021 r. ]
 2. dokonania zmian we wniosku wcześniejszym.

Pamiętajcie jednak, że po każdej zmianie we wniosku, należy go ponownie wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru!!!

POWODZENIA!

Renata Wiśniewska
Doradca zawodowy

Skip to content