Tytuł „Szkoły uczącej się” dla Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie

2 marca 2022 r. w lusowskiej szkole odbyła się Konferencja Upowszechniająca Ideę Oceniania Kształtującego. Była ona zwieńczeniem czteroletniego udziału placówki w programie Całościowy Rozwój Szkoły przy Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Celem konferencji było przedstawienie funkcjonowania oceniania kształtującego w naszej szkole. Wydarzenie zostało przeprowadzone w formie online z udziałem Pani Ingi Opas, trenerki Centrum Edukacji Obywatelskiej, szkół partnerskich w programie CRS 2 oraz zaproszonych nauczycieli ze szkół podstawowych z naszej gminy. Konferencja została przygotowana przez Panie Martę Olearską oraz Julię Zwolak – szkolnych liderów OK wraz z członkami grupy OK.
Podczas spotkania przedstawiono założenia OK oraz zaprezentowano dobre praktyki stosowane w naszej szkole, zarówno w klasach młodszych, jak i w starszych. Uczestnicy zapoznali się również ze zdjęciami OK zeszytów. Wszyscy uczestnicy spotkania przychylnie wypowiadali się na temat działań podjętych w naszej szkole. Obserwowane zajęcia z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego potwierdziły, że OK jest OK. Cieszymy się, że otrzymaliśmy tytuł „Szkoły Uczącej Się”, na który pracowało całe grono pedagogiczne. Wszystkim należą się podziękowania i gratulacje.

W imieniu szkolnych liderów OK
Kinga Grek-Kowalczyk

Skip to content