Informujemy, że Gmina Tarnowo Podgórne organizuje dla uczniów klas 1-4 wyjazd kolonijny do miejscowości: Mielno – Unieście i Łazy.

Liczba miejsc ograniczona.

Terminy wyjazdu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lusowie to:

03.07 – 09.07.2022 r. – 15 miejsc (w tym 4 dla dzieci z Ukrainy) – ośrodek „Bałtyk„ Mielno Unieście

12.07 – 19.07.2022 r. – 9 miejsc (w tym 2 dla dzieci z Ukrainy) – ośrodek „Bryza” Łazy

Zapisu dziecka na kolonie należy dokonać osobiście, w sekretariacie szkoły (gabinet 15), w podanych poniżej terminach:

19 -20 maja 2022 r. od 7:30 do 9:30  – dotyczy dzieci, które nigdy nie uczestniczyły w koloniach organizowanych przez gminę Tarnowo Podgórne; w roku 2021 nie uczestniczyły w kolonii w Mielnie- Unieście, oraz z rodzin wielodzietnych ( co najmniej troje dzieci do lat 18 ), zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

23 maja 2022 r.  od 7:30 do 9:30 – zgłoszenia pozostałych dzieci zgodnie z kolejnością zgłoszeń

Rodzice uczniów zakwalifikowanych na kolonie, zostaną o tym poinformowani drogą Librusa dnia 23 maja i są zobowiązani do złożenia, najpóźniej do dnia 25 maja 2022 r., wypełnionych kart kwalifikacyjnych uczestnictwa dziecka wraz z dowodem wpłaty w gabinecie 15, w godzinach od 7:30 do 9:30.

Szczegółowe informacje zapisów znajdziecie Państwo w Zasadach organizacji kolonii letniej.

O zakwalifikowaniu dziecka na kolonie będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunków określonych w Zasadach organizacji kolonii letniej Mielno – Unieście ośrodek ,, Bałtyk”
i Ośrodek Wypoczynkowy Bałtyk Mielno – Unieście 2022 ( w załączniku).