Rada Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 28 lipca 2020r. podjęła uchwałę Nr XXVII/436/2020 w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

W roku szkolnym 2022-2023 z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać uczniowie, którzy mieszkają na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (warunek niezbędny) i uczęszczają do szkół zlokalizowanych na jej terenie.

Bilet będzie ważny od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Przez cały wrzesień bieżącego roku uczniowie będą mogli podróżować bez uiszczania opłaty, w razie kontroli okazując jedynie ważną legitymacją szkolną. Po tym terminie tj. od 1.10.2022 r. bezwzględnie wymagane będzie posiadanie karty PEKA lub PEKA Junior z doładowaniem wniesionym przez gminę lub opłaconym przez rodziców.

Do dnia 16.09.2022 r. uczniowie klas I-VIII zobowiązani są przekazać wychowawcy posiadaną kartę PEKA (wydaną w tym roku lub wcześniej) celem jej doładowania                                                                                                  

Wychowawcy klas zwrócą uczniom karty PEKA, niezwłocznie po ich zasileniu.

UWAGA!    Ważne

Wyrobienie karty PEKA leży wyłącznie po stronie Rodziców/Opiekunów.

Jeżeli dziecko nie posiada karty PEKA a w nowym roku szkolnym będzie z niej korzystało, Rodzice wyrabiają kartę osobiście, poprzez złożenie wniosku w TPBUS w Tarnowie Podgórnym, ul. Rokietnicka 23, bądź przesłanie go on-line.

Druk wniosku można pobrać w TPBUS lub na stronie, www.peka.poznan.plwww.ztm.poznan.pl 

Картка PEKA Безкоштовний проїзд для учнів у 2022/2023 навчальному році

Рада гміни Тарново-Подгурне 28 липня 2020 р. прийняла резолюцію № XXVII / 436/2020 про визначення права на безкоштовний проїзд у транспорті загального користування для учнів початкових шкіл ґміни Тарново-Подгурне.

У 2022-2023 навчальному році безкоштовний проїзд доступний для учнів, які проживають у ґміні Тарново-Подгурне (обов’язкова умова) і відвідують школи, розташовані на її території.

Квиток буде дійсний з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року.

Весь вересень цього року учні зможуть їздити без плати, а в разі перевірки пред’явити лише дійсне шкільне посвідчення. Після цієї дати тобто з 1 жовтня 2022 року обов’язково потрібно буде мати картку PEKA або PEKA Junior з поповненням, яке надається муніципалітетом (ґміною) або оплачується батьками.

До 16 вересня 2022 року учні I-VIII класів зобов’язані передати классному керівнику картку PEKA (випущену цього року або раніше) для її поповнення.

Класні керівники повернуть учням картки PEKA, як тільки вони будуть поповнені.

Увага! Важливо

Отримання картки PEKA залежить від батьків/опікунів.

Якщо дитина не має картки PEKA і буде використовувати її в новому навчальному році, батьки отримають картку особисто, подавши заяву в TPBUS в Тарново Подгурне, вул. Rokietnicka 23, або відправити онлайн.

Форму заявки можна завантажити з TPBUS або на сайті: www.peka.poznan.pl, www.ztm.poznan.pl