Najważniejsze pytania:

Jakie typy szkół możesz wybrać jako absolwent:

a) gimnazjum
b) 8-letniej szkoły podstawowej?

Jako absolwent gimnazjum: 3-letnia szkoła branżowa I stopnia, 3-letnie LO, 4-letnie technikum

Jako absolwent 8-letniej szkoły podstawowej:  3-letnia szkoła branżowa I stopnia, 4-letnie LO, 5-letnie technikum

Jakie są różnice pomiędzy tymi typami szkół?

- Zawód zdobędziesz w szkole branżowej i technikum.

- Maturę możesz zdać w LO, technikum i szkole branżowej II stopnia. Uczniowie LO są zobowiązani realizować na poziomie rozszerzonym od dwóch do czterech przedmiotów, natomiast uczniowie technikum – dwa przedmioty.

- W szkole branżowej I stopnia jest zdecydowanie więcej godzin praktyk zawodowych niż w technikum.

- W szkole branżowej I stopnia realizowana jest nauka jednego języka obcego, w LO i technikum – dwóch.

- W szkole branżowej I stopnia nie jest realizowana nauka przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

- Absolwent szkoły branżowej I stopnia nie może kontynuować nauki w szkołach policealnych (od kandydatów do tych szkół wymagane jest wykształcenie średnie).

Jakie wykształcenie uzyskasz wybierając poszczególne typy szkoły?

- szkoła branżowa I stopnia – wykształcenie zasadnicze branżowe

- szkoła branżowa II stopnia – wykształcenie średnie branżowe + dyplom technika

- technikum – wykształcenie średnie + dyplom technika

- LO – wykształcenie średnie

Czy matura jest egzaminem obowiązkowym?

Nie. Jednak jest niezbędna, jeżeli chcesz iść na studia.

Jakie znaczenie dla Twoich dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowych mają przedmioty, które będziesz zdawał na maturze?

Osoby, które chcą studiować za darmo (na uczelniach państwowych), muszą wziąć udział w rekrutacji na studia. W zależności od kierunku studiów podczas rekrutacji brane są pod uwagę inne przedmioty zdawane na maturze. Jeżeli już teraz masz pomysł,
co chcesz studiować, sprawdź koniecznie listę przedmiotów punktowanych podczas rekrutacji na interesujący Ciebie kierunek studiów – przedmioty rozszerzone są jednym z dobrych kryteriów wyboru klasy w LO.

Czy jeżeli wybierzesz w LO klasę z rozszerzoną biologią i chemią, to czy musisz zdawać te przedmioty na maturze?

Nie. Przedmiotami obowiązkowymi na części pisemnej są: język polski, matematyka i język obcy nowożytny, natomiast na części ustnej musisz uwzględnić język polski i język obcy nowożytny. Dodatkowo każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, jednocześnie ma prawo przystąpić do egzaminu łącznie z sześciu przedmiotów dodatkowych. Przedmioty dodatkowe uczeń wybiera sam – nie musi to być spójne z tym,
jaki przedmiot realizował na poziomie rozszerzonym.

Który typ szkoły najlepiej przygotuje Ciebie do matury?

LO – w szkole tego typu program obejmuje tylko i wyłącznie przedmioty ogólnokształcące, nie musisz poświęcać czasu na praktyki i naukę przedmiotów zawodowych, zazwyczaj realizujesz więcej przedmiotów na poziomie rozszerzonym (w porównaniu z technikum).

W której szkole nie będziesz mógł przystąpić do matury?

W szkole branżowej I stopnia.

Co to jest szkoła branżowa II stopnia?

Jest to szkoła, w której naukę będą mogli kontynuować absolwenci szkoły branżowej I stopnia. Będzie funkcjonować w zawodach, które umożliwiają kontynuację kształcenia na poziomie technika. Uczniowie zdobędą kolejną (drugą) kwalifikację zawodową i jeżeli zdadzą egzamin z zakresu tej kwalifikacji, uzyskają tytuł zawodowy technika. Po ukończeniu tej szkoły uczniowie będą mogli zdobyć kolejny zawód w szkole policealnej lub kwalifikacje w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Jeżeli zdadzą maturę, będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

W jaki sposób może kontynuować edukację absolwent szkoły branżowej I stopnia, który nie chce iść do szkoły branżowej II stopnia?

Może kontynuować naukę w 3-letnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (naukę rozpocznie od II klasy) lub zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Gdzie (w Internecie) znajdziesz Informator zawierający ofertę szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na nadchodzący rok szkolny?

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

Opracowano na podstawie informacji przygotowanych przez Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży: http://www.cdzdm.pl/

Skip to content