System edukacji w Polsce

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

Ósmoklasisto…

Kończąc naukę w szkole podstawowej musisz dokonać wyboru szkoły ponadpodstawowej. Wybierać możesz spośród trzech typów szkół: liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej.

Liceum ogólnokształcące jest dobrym miejscem dla Ciebie, jeżeli nie masz jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących dalszej nauki i wyboru zawodu lub zamierzasz kontynuować naukę na studiach wyższych.

 1. Nauka w liceum trwa 4 lata. Wybierając szkołę musisz zastanowić się jakich przedmiotów szkolnych chcesz się uczyć w większej liczbie godzin, ponieważ oddziały tworzone są w oparciu o przedmioty rozszerzone przygotowujące ucznia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
 2. Nauka w czteroletnim liceum ogólnokształcącym pozwoli Ci uzyskać wykształcenie ogólne na poziomie średnim.
 3. Po ukończeniu nauki w liceum (z maturą lub bez) możesz dalej kształcić się w szkole policealnej, lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, dzięki którym uzyskasz kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie.
 4. Mając zdany egzamin maturalny możesz podjąć naukę na studiach wyższych na terenie całego kraju i za granicą.

Technikum jest odpowiednim miejscem dla Ciebie jeżeli wiesz, co Cię interesuje i wybrałeś już zawód w jakim chciałbyś pracować.

 1. Nauka w technikum trwa 5 lat. Równolegle uczysz się przedmiotów ogólnokształcących przygotowujących Cię do egzaminu maturalnego i przedmiotów zawodowych na poziomie teorii i praktyki.
 2. W zawodach, których kształcenie prowadzone jest na poziomie technikum, wyodrębnione są maksymalnie dwie kwalifikacje (K1 i K2). Pierwszą kwalifikacją jest w wielu przypadkach kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia.
 3. Na koniec nauki w technikum możesz przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ).
 4. Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości i będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych przygotowujących do wykonywania tego samego lub innego zawodu.
 5. Zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) daje Ci uprawnienia do wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie.
 6. Po ukończeniu technikum możesz podjąć również naukę w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Szkoła branżowa jest odpowiednim miejscem dla Ciebie jeśli chcesz się szybko usamodzielnić i rozpocząć pracę zawodową.

 1. Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata. Ucząc się w szkole branżowej zdobędziesz ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową.
 2. W zawodach, których kształcenie prowadzone jest na poziomie szkoły branżowej I stopnia, wyodrębniona jest jedna kwalifikacja (K1) stanowiąca podbudowę do nabywania kolejnych – wyższych kwalifikacji w zawodzie w ramach tego samego obszaru kształcenia.
 3. Naukę zawodu w praktyce możesz odbywać na warsztatach szkolnych, w Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia i Wychowania OHP oraz w zakładach pracy.
 4. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) na poziomie praktycznym będziesz mógł podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.
 5. Możesz również kontynuować naukę w liceum dla dorosłych i zdobyć wykształcenie średnie; jeśli przystąpisz do egzaminu maturalnego i otrzymasz świadectwo dojrzałości, będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych.
 6. Będziesz mógł również wybrać kontynuację nauki w szkole branżowej II stopnia (pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021).
 7. W szkole branżowej II stopnia kształcenie będzie prowadzone wyłącznie w tych zawodach, które stanowią kontynuację kształcenia w szkole I stopnia. Realizowana będzie jedynie druga kwalifikacja cząstkowa (K2) wyodrębniona w danym zawodzie na poziomie technika.
 8. Nauka w tej szkole będzie trwać 2 lata, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (EPKZ) będziesz mógł uzyskać dyplom w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
 9. Po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymasz świadectwo dojrzałości i będziesz mógł podjąć naukę na studiach wyższych przygotowujących do wykonywania tego samego lub innego zawodu.

Mapa poznańskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Prezentowana mapa ma na celu pomoc osobom poszukującym liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły ponadgimnazjalne dla osób niepełnosprawnych w odnalezieniu ich lokalizacji
na mapie. Aby uzyskać dostęp do mapy, proszę kliknąć w poniższy link. Po kliknięciu w otworzy się osobna karta z mapą szkół.

Link: Mapa poznańskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

Instrukcja korzystania z mapy:

W celu powiększenia mapy należy nacisnąć „+”, aby pomniejszyć – „–” (ikony te znajdują się w prawym dolnym rogu).

Poszczególne typy szkół oznaczone zostały kolorami:

żółtylicea ogólnokształcące,

niebieski technika,

czerwonyzasadnicze szkoły zawodowe,

zielonyszkoły ponadgimnazjalne dla osób niepełnosprawnych.

Na mapie automatycznie wyświetlają się wszystkie typy szkół. Widok ten można jednak modyfikować.

Po lewej stronie znajduje się pasek umożliwiający prostą nawigację po mapie. W celu ukrycia lub pokazania na mapie jednego z typów szkół należy odpowiednio nacisnąć okienko z symbolem „√” lub „□” przy nazwie typu szkoły.

Przy każdej z pinezek widnieje skrótowa nazwa szkoły. Pełna nazwa (oraz adres i strona internetowa w przypadku większości z nich) wyświetlają się w białym dymku po kliknięciu na pinezkę lub nazwę na pasku nawigacji.

Miłej zabawy!

 

UCZNIOWSKIE VADEMECUM

 

Powoli zbliża się czas egzaminów dla uczniów kończących
8 klasę oraz  decyzji związanych z wyborem dalszej ścieżki kształcenia, czyli kolejnej szkoły. Często jest to trudny wybór, zarówno dla ucznia, jak i jego rodzica.

 • Konkretny zawód, czyli wybór szkoły branżowej lub technikum czy też liceum ogólnokształcące.
 • Jeśli szkoła branżowa, to jaka?
 • Jakie są zawody przyszłości?
 • Jeśli technikum czy liceum to o jakim profilu?

Pytań jest wiele…

 

Już teraz trzeba podjąć decyzję, która wyznaczy kierunek naszego życia.

 

Aby trafnie wybrać szkołę, przede wszystkim, powinieneś posiąść pewną wiedzę z zakresu tego, jaki jesteś, jakie masz zainteresowania, możliwości , ograniczenia. Również powinieneś mieć świadomość typów szkół, między którymi będziesz wybierał oraz znajomość profili, które te szkoły oferują. Bardzo ważnym czynnikiem jest połączenie tego z wiedzą z zakresu zawodoznawstwa, czyli jakie są zawody i czym się one charakteryzują. Jakie oferują możliwości i jakie ograniczenia. 

Pamiętaj, że każdy z nas jest inny! Szkoła, którą wybierze Twój kolega, czy koleżanka, wcale nie musi być świetnym wyborem dla Ciebie!

Spójrz na grafikę umieszczoną poniżej:

 

Prezentacja dot. Systemu edukacji w Polsce pod linkiem:

file:///C:/Users/HP/Downloads/SYSTEM%20EDUKACJI%20W%20POLSCE_r.szk.2021_22%20(13).pdf

Szkoła wyższa M a t u r a Branżowa szkoła II stopnia 2 lata nauki (IX 2020) Szkoła policealna Szkoła policealna Szkoła policealna Branżowa szkoła I stopnia 3 lata nauki (IX 2017) (egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe) Liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Technikum 5 lat nauki (IX 2019 ) (egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe) Liceum ogólnokształcące 4 lata nauki (IX 2019 ) Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Szkoła podstawowa dla dorosłych. Szkoła podstawowa 8 lat nauki. Przedszkole

 

Skip to content