Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych1.09.2020
Zimowa przerwa świąteczna23.12.2020 -31.12.2020
Pierwsze półrocze1.09.2020-20.01.2021
Drugie półrocze21.01.2021-26.06.2021
Ferie zimowe15.02.-28.02.2021
Wiosenna przerwa świąteczna01.04.-06.04.2021

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

                                Egzaminy klas VIII
j. polski
matematyka
j. obcy

4.01.2021 5.01.2021 4.06.2021

25.05.2020
26.05.2020 27.05.2020

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych25.06.2021

Ferie letnie

28.06.–31.08.2021