Organizacja roku szkolnego 2019/ 2020 Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych2.09.2019
Zimowa przerwa świąteczna23.12.2019 -31.12.2019
Pierwsze półrocze2.09.2019 -22.01.2020
Drugie półrocze23.01.2020-26.06.2020
Ferie zimowe27.01.-09.02.2020
Wiosenna przerwa świąteczna09.04.-14.04.2020

Rekolekcje

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Egzaminy klas VIII
j. polski
matematyka
j. obcy

2.01.2020 3.01.2020 12.06.2020


21.04.2020
22.04.2020 23.04.2020

Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

26.06. 2020

Ferie letnie

27.06.–31.08. 2020