Życzenia

Dzieci trzymają kartki z życzeniami, które układają się w napis: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!

Eko projekt

Klasa 2a przez większość lutego pracowała nad projektem ekologicznym. W ramach jego zakończenia powstał film przypominający o tym, jak dbać o planetę. Zachęcamy do obejrzenia!

Katarzyna Jabłecka
wychowawca klasy

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Dzieci z rocznika 2014

W terminie od 1 marca do 26 marca 2021 r.– zapisy do klasy pierwszej dzieci  zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie (Batorowo, Lusowo, Sady, Swadzim).

Załączniki:

Dzieci z rocznika 2015

W terminie od 1 marca do 22 marca 2021 r. – zapisy do klasy pierwszej dzieci  zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie (Batorowo, Lusowo, Sady, Swadzim).

Dzieci z rocznika 2015 (sześcioletnie) mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica pod warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym korzystają z wychowania przedszkolnego lub posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Załączniki:

UWAGA:

Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu szkoły, odbędzie się wyłącznie w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami, które zostanie ogłoszone na stronie szkoły.

Zapisu należy dokonywać w sekretariacie szkoły:
poniedziałek, środa, czwartek     10.00 –  16.30    
wtorek, piątek                                   7.30 –  14.30  

Przy zapisie dziecka należy:

  1. wypełnić wniosek,
  2. okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego,
  3. okazać PESEL oraz akt urodzenia dziecka.

Kinga Grek-Kowalczyk
Dyrektor Szkoły

Skip to content