Karta PEKA Bezpłatne przejazdy dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Rada Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 28 lipca 2020r. podjęła uchwałę Nr XXVII/436/2020
w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego
dla uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

W roku szkolnym 2021-2022 z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać uczniowie, którzy mieszkają na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (warunek niezbędny) i uczęszczają do szkół zlokalizowanych na jej terenie.

Bilet będzie ważny od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

Przez cały wrzesień bieżącego roku uczniowie będą mogli podróżować bez uiszczania opłaty, w razie kontroli okazując jedynie ważną legitymacją szkolną. Po tym terminie tj. od 1.10.2021 r. bezwzględnie wymagane będzie posiadanie karty PEKA lub PEKA Junior z doładowaniem wniesionym przez gminę lub opłaconym przez rodziców.

Do dnia 15.09.2021 r.  uczniowie klas I-VIII zobowiązani są przekazać wychowawcy posiadaną kartę PEKA (wydaną w tym roku lub wcześniej) celem jej doładowania.                                                                                      

Wychowawcy klas zwrócą uczniom karty PEKA, niezwłocznie po ich zasileniu.

UWAGA!  

Wyrobienie karty PEKA leży wyłącznie po stronie Rodziców/Opiekunów.

Jeżeli dziecko nie posiada karty PEKA a w nowym roku szkolnym będzie z niej korzystało, Rodzice wyrabiają kartę osobiście, poprzez złożenie wniosku w TPBUS w Tarnowie Podgórnym, ul. Rokietnicka 23, bądź przesłanie go on-line.

Druk wniosku można pobrać w TPBUS lub na stronie, www.peka.poznan.plwww.ztm.poznan.pl 

WAŻNA INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!!!

WAŻNA INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!!!

Przypominam o obowiązku dostarczenia dokumentów:

 1. świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  oraz
 2. zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, wystawionego przez OKE

Dokumenty należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do 14 lipca 2021 r. do godziny 15.00:

W jaki sposób dostarczyć dokumenty:

 1. przez system NABÓR [szczegółowa instrukcja znajduje się
  w zakładce DOKUMENTY]
  www.nabor.pcss.pl,
 2. dostarczając do skrzynki podawczej w szkole pierwszego wyboru,
 3. listem poleconym [liczy się data wpływu do szkoły].

W związku z informacją MEN, do 14 lipca do godziny 15.00 istnieje możliwość:

 1. złożenia nowego wniosku [również przez osoby, które nie złożyły go w terminie pierwotnym do 21 czerwca 2021 r. ]
 2. dokonania zmian we wniosku wcześniejszym.

Pamiętajcie jednak, że po każdej zmianie we wniosku, należy go ponownie wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru!!!

POWODZENIA!

Renata Wiśniewska
Doradca zawodowy

Skip to content