Kolonie letnie 2024

Informujemy, że  Gmina Tarnowo Podgórne organizuje kolonie letnie dla uczniów klas 2-4 w Ośrodku Wypoczynkowym „Bałtyk” Mielno-Unieście.

Proszę o zapoznanie się z Zasadami organizacji kolonii letniej w Mielno-Unieście

Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie –

Turnus II  w terminie   08.07 – 15.07.2024 r.

Zapisu należy  dokonać drogą Librusa na skrzynkę sekretariatu szkoły od godz. 7:00 w poniedziałek  22.04.2024r.  do  26.04.2024r. godz. 23.59. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Maile wysłane poza wskazanym terminem nie będą brane pod uwagę.

I termin zgłoszeń  22-26 kwietnia 2024r. dotyczy uczniów którzy:

  • nigdy nie uczestniczyli w koloniach letnich, organizowanych przez Gminę Tarnowo Podgórne
  • w roku 2023 nie uczestniczyli w kolonii w Mielnie-Unieściu
  • są z rodzin wielodzietnych (rodzina wychowująca co najmniej troje dzieci do lat 18)

Dla potwierdzenia ww. kryterium rodzice składają oświadczenie.

II termin zgłoszeń 6-7 maja 2024r. szkoła przyjmuje zgłoszenia pozostałych dzieci, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zostaną poinformowani drogą mailową i będą zobowiązani do  złożenia w terminie do dnia 10 maja 2024 r. w sekretariacie szkoły kompletu dokumentów:    

oświadczenia (zał. nr 1 do regulaminu)

informacja rodziców o stanie zdrowia dziecka (zał. nr 2 do regulaminu)

upoważnienie do podawania leków dziecku przez pielęgniarkę (zał. nr 3 do regulaminu)

Uwaga! Niezłożenie w wyznaczonym terminie wypełnionych i podpisanych dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja  z uczestnictwa dziecka w kolonii, a jego miejsce zostanie przydzielone kolejnej osobie z listy rezerwowej.

Informacja o koloniach.

  Wpłaty za kolonię należy dokonać na numer rachunku bankowego:

                         Gmina Tarnowo Podgórne (rachunek prowadzony przez ING Bank Śląski)

                         32 1050 1520 1000 0024 3672 4641

                         tytuł wpłaty: Turnus II, SP Lusowo, imię i nazwisko dziecka

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Informujemy, że kandydaci (dzieci) spełniający wymagania rekrutacyjne zostali zakwalifikowani do przyjęcia do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych znajduje się na drzwiach szkoły (budynek A)

Warunkiem koniecznym do zamknięcia naboru jest złożenie OŚWIADCZENIA potwierdzającego wolę korzystania z usług szkoły.

UWAGA!

Klasa pierwsza

Rodzice/opiekunowie kandydatów do klas pierwszych składają oświadczenie (załącznik) tylko w formie papierowej w sekretariacie szkoły w terminie 3-12 kwietnia 2024 roku.

Załącznik: Oświadczenie potwierdzające wolę korzystania z usług szkoły – klasa pierwsza.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Oddziały przedszkolne

Rodzice/opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych składają potwierdzenie woli wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu NABOR https://oswiata.pcss.pl/Recruitment/Index/1?Pager.Page=0&pref=1&diploma=-1&sort=6 w terminie 3-12 kwietnia 2024 roku.

Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Dnia 22 kwietnia 2024r. wywieszone zostaną listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych.

Kinga Grek-Kowalczyk

Dyrektor szkoły

Zagłosuj i Ty na Wielkanocne Jajo

Zachęcamy do głosowania na Facebooku naszej Szkoły na Nagrodę Publiczności w Rodzinnym Konkursie Wielkanocne Jajo. Wystarczy polubić zdjęcie ulubionej pracy (każda emotka to oddany głos). Głosować można w czterech kategoriach.

Oddz. przedszkolne
https://www.facebook.com/share/p/FMzs8STB3eKDwvwf/

Klasy 1
https://www.facebook.com/share/p/BSy3rmfzbCBpJnBJ/

Klasy 2
https://www.facebook.com/share/p/siXSNauuzKYchrjb/

Klasy 3
https://www.facebook.com/share/p/4awNt5Mqffzhcf8f/

Zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 zakończone

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie informuje, że szkoła nie dysponuje wolnymi miejscami do klasy pierwszej. W zawiązku z tym rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły na rok szkolny 2024/2025 nie odbędzie się.

Kinga Grek-Kowalczyk

Dyrektor Szkoły

Skip to content