11.09.2019 r.

0, I, II, III, IV,

zbiorowe (organizacyjne)

godz. 1730

V,VI,
VII, VIII

zbiorowe (organizacyjne)

godz. 1830

9.10.2019r.

0, I, II, III, IV

klasowe (organizacyjne)

godz. 1800

V,VI,
VII, VIII

klasowe (organizacyjne)

godz. 1700

20.11.2019r.

0-IV

V-VIII

decyduje wychowawca

godz. 1700

godz. 1800

18.12.2019r.

Rodzice, opiekunowie, dzieci
– spotkanie wigilijne w sali gimnastycznej

godz. 1800

12.02.2020r.

0, I, II, III, IV

wywiadówki

godz. 1800

   12.02.2020r.

V, VI,VII,VIII

18.03.2020r.

I-IV

V-VIII

decyduje wychowawca

godz. 1700

13.05.2020r.

22.05.2020r.

I, II, III, IV

zebrania zbiorowe

godz. 1800

V, VI, VII, VIII

„0”

godz. 1700