Kinga Grek-Kowalczyk                    Dyrektor szkoły
Ewa Widelska-Świniarska                I wicedyrektor
Przemysław Stasiak                          II wicedyrektor
Anna Nowak                               Kierownik świetlicy
Paulina Andrzejewska
Aleksandra Balcewicz
Małgorzata Bartczak
Damian Bartkowiak
Paweł Błażejak
Marta Borowska
Agnieszka Brewińska-Gwizdała
Magdalena Czwojdzińska
Justyna Dąbrowska
Agnieszka Donder
Barbara Gałężewska
Dorota Gęstwa
Ewa Glogier
Hultajska Izabela
Katarzyna Jabłecka
Stanisława Janeczek
Wojciech Jędrzejewski
Mirella Kaczmarek
Wioletta Kasper
Magdalena Kilińska
Aleksandra Kolendo
Anna Konik- Świec
Katarzyna Kowalczyk
Joanna Krawczyńska
Magdalena Królczyk
Patrycja Krzyśków
Agnieszka Kurlus
Mateusz Kwaśniewski
Łukasz Łuczak
Weronika Łuczak
Marlena Maciąg
Izabela Maciaszczyk
Łukasz Mantej
Bartosz Melosik
Barbara Michalewicz
Leszek Migdałek
Kinga Mikołajczyk
Joanna Minta
Andrzej Mizera
Borys Monastyrskyy
Marta Mrowińska
Beata Napierała
Aleksandra Nazar-Rzejak
Agnieszka Nowakowska
Marta Olearska
Agnieszka Ostrowska
Marta Panas
Anna Pawlik- Schypritt
Ewa Pieczko
Katarzyna Piotrowicz
Honorata Plecińska
Emilia Podgórska
Magdalena Pudelska
Dorota Ratajczyk
Krzysztof Raubic
Aleksandra Romczyk
Irmina Sankowska
Agnieszka Smólczyk
Aneta Sosińska
Ewa Sroczyńska
Michał Stelmasiak
Karolina Sworek-Kelar
Alicja Szudrowicz
Agata Śmigiel
Hanna Świąder
Agnieszka Szyszka
Halina Taciak
Diana Tomkowiak
Rafał Tucholski
Agnieszka Walczak
Renata Wiśniewska
Katarzyna Witaszek
Marcin Witkowski
Beata Zgoła
Julia Zwolak
KlasasalaWychowawcaZastępca
kl. Ia13nsp. K. Jabłeckap. B. Michalewicz
kl. Ib119nsp. K. Piotrowiczp. M. Królczyk
kl. Ic117nsp. M. Bartczakp. K. Kowalczyk
kl. Id116nsp. A. Konik- Świecp. J. Krawczyńska
kl. IIa218nsp. H. Świąderp. A. Sosińska

p. B. Napierała

kl. IIb114nsp. M. Olearskap. E. Sroczyńska

p. A. Nowak

kl. IIc15nsp. M. Czwójdzińskap. M. Witkowski

p. A. Brewińska - Gwizdała

kl. IIIa207nsp. A. Śmigielp. A. Ostrowska
kl. IIIb210nsp. I. Hultajskap. A. Szudrowicz
kl. IIIc215nsp. M. Kaczmarekp. D. Bartkowiak
kl. IIId216nsp. W. Kasperp. A. Kurlus
kl. IVa13/p. K. Witaszekp. A. Donder
kl. IVb12/p. R. Wiśniewskap. A. Szyszka
kl. Va11p. S. Janeczekp. I. Sankowska
kl. Vb8p. J. Zwolakp. P. Andrzejewska

p. A. Walczak

kl. Vc12p. M. Maciągp. D. Gęstwa
kl. Vd202p. B. Gałężewskap. Ł. Łuczak
kl Ve13p. E. Pieczkop. K. Raubic
kl. VIa102p. B. Melosikp. E. Podgórska
kl. VIb105p. A. Pawlik-Schyprittp. Ł. Mantej
kl. VIc10p. M. Stelmasiakp. A. Romczyk
kl. VId10p. H. Taciakp. B. Monastyrskyy
kl. VIIa116p. P. Błażejakp. M. Panas
kl. VIIb105p. J. Dąbrowskap. M. Kwaśniewski
kl. VIIc101p. B. Zgołap. A. Mizera
kl. VIIIa115p. A. Smólczykp. W. Jędrzejewski
kl. VIIIb113p. R. Tucholskip. M. Kilińska

 

Oddziały przedszkolne

 

OddziałsalaWychowawcaWychowawca
0a9nsp. Barbara Michalewiczp. Joanna Krawczyńska
0b10nsp. Magdalena Królczykp. Patrycja Krzyśków
0c12nsp. Katarzyna Kowalczykp. Aleksandra Balcewicz