Kinga Grek-Kowalczyk                    Dyrektor szkoły

Ewa Widelska-Świniarska                I wicedyrektor

Przemysław Stasiak                          II wicedyrektor

Anna Nowak                               Kierownik świetlicy

Paulina Andrzejewska

Aleksandra Balcewicz

Małgorzata Bartczak

Damian Bartkowiak

Karolina Bera

Paweł Błażejak

Marta Borowska

Agata Brańka- Banasiak

Agata Bronikowska

Marta Brzostowska

Dorota Bukowska
Magdalena Czwójdzińska
Justyna Dąbrowska
Danuta Durczak- Szczepaniak
Barbara Gałężewska
Dorota Gęstwa
Izabela Gosik
Aleksandra Hak
Izabela Hultajska
Katarzyna Jabłecka
Stanisława Janeczek
Wojciech Jędrzejewski
Wioletta Kasper
Anna Kubas
Magdalena Kilińska
Aleksandra Kolendo
Anna Konik- Świec
Katarzyna Kowalczyk
Małgorzata Kosowska
Magdalena Królczyk
Maria Fojudzka
Agnieszka Kurlus
Mateusz Kwaśniewski
Łukasz Łuczak
Weronika Łuczak
Marlena Maciąg
Łukasz Mantej
Dorota Michniewska
Aleksander Matuszczak

Natalie Mazur- Michalik

Bartosz Melosik

Leszek Migdałek

Kinga Mikołajczyk

Joanna Minta

Andrzej Mizera

Borys Monastyrskyy

Justyna Kortus

Marta Olearska

Agnieszka Ostrowska

Marta Panas

Agnieszka Smólczyk

Ewa Sroczyńska

Michał Stelmasiak

Alicja Szudrowicz

Agnieszka Szyszka

Agata Śmigiel

Hanna Świąder

Halina Taciak

Diana Tomkowiak- Buda

Rafał Tucholski

Anna Wiśniewska

Renata Wiśniewska

Katarzyna Witaszek

Beata Zgoła

Zofia Drossel-Jódeczka

 

 

Wychowawcy i zastępcy w roku szkolnym 2021/ 2022   

Klasa

 

Sala

Wychowawca

Zastępca

 Ia

 

116B

p. M. Kaczmarek

p. M. Kosowska – wsp.

 Ib

 

117B

p. I. Hultajska

p. A. Mizera

 Ic

 

114B

p. M. Olearska

p. D. Bartkowiak

IIa

 

216B

p. P. Krzyśków

 p. A. Ostrowska

IIb

 

119B

p. A. Śmigiel

 p. A. Szudrowicz

IIc

 

218B

p. A. Matuszczak

 p. S. Semanicka

IId

 

13B

p. W. Kasper

 p. A. Kurlus

IIe

 

15B

p. M. Raus

 p. P. Romańczak

IIIa

 

218B

p. K. Jabłecka

 p. A. Konik-Świec

IIIb

 

15B

p. K. Piotrowicz

 p. M. Bartczak

IIIc

 

119B

p. M. Bartczak

 p. K. Piotrowicz

IIId

 

216B

p. A. Konik - Świec

 p. K. Jabłecka

IVa

 

215B

p. W. Jędrzejewski

p. P. Andrzejewska – wsp.

IVb

 

210B

p. P. Błażejak

p. D. Michniewicz

IVc

 

207B

p. M. Panas

 p. E. Sroczyńska – wsp.

Va

 

101A

p. J. Minta

 p. M. Kwaśniewski

Vb

 

102A

p. R. Tucholski

 p. D. Tomkowiak-Buda

V c

 

113B

p. D. Ratajczyk

 p. B. Zgoła

Vd

 

105A

p. D. Gęstwa

 p. K. Mikołajczyk

VIa

 

004A

p. K. Witaszek

 p. Z. Drossel-Jórdeczka – wsp.

VIb

 

008A

p. R. Wiśniewska

 p. A. Szyszka – wsp.

VIIa

 

11A

p. S. Janeczek

 p.

VIIb

 

8A

p. J. Zwolak

 p. M. Witkowski - wsp.

VIIc

 

10A

p. M. Maciąg

 p. Ł. Mantej

VIId

 

12A

p. B. Gałężewska

 p. Ł. Łuczak

VIIe

 

13A

p. E. Pieczko

 p. M. Brzostowska

VIIIa

 

113A

p. B. Melosik

 p. M. Orzeł

 VIIIb

 

115A

p. A. Pawlik-Schypritt

 p. A. Smólczyk

VIIIc

 

116A

p. M. Stelmasiak

 p. A. Romczyk

VIIId

 

202A

p. H. Taciak

 p. B. Monastyrskyy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddziały przedszkolne

Oddział

Ilość dzieci

Sala

Wychowawca

Wychowawca

0a

 

12

p. A. Balcewicz

p. I. Gosik

p. A. Kubas- n-l współorganizujący

0b

 

9

p. E. Glogier

p. A. Wiśniewska

0c

 

10

p. M. Królczyk

p. J. Grębowicz

 

Skip to content