Kinga Grek-Kowalczyk                    Dyrektor szkoły

Ewa Widelska-Świniarska                I wicedyrektor

Przemysław Stasiak                          II wicedyrektor

Anna Nowak                               Kierownik świetlicy

Paulina Andrzejewska

Aleksandra Balcewicz

Małgorzata Bartczak

Damian Bartkowiak

Karolina Bera

Paweł Błażejak

Marta Borowska

Agata Brańka- Banasiak

Agnieszka Brewińska-Gwizdała

Marta Brzostowska

Magdalena Czwojdzińska

Justyna Dąbrowska

Danuta Durczak- Szczepaniak

Barbara Gałężewska

Dorota Gęstwa

Izabela Gosik

Katarzyna Jabłecka

Stanisława Janeczek

Wojciech Jędrzejewski

Wioletta Kasper

Magdalena Kilińska

Aleksandra Kolendo

Anna Konik- Świec

Katarzyna Kowalczyk

Joanna Krawczyńska

Magdalena Królczyk

Maria Kubacha

Agnieszka Kurlus

Katarzyna Kurowska

Mateusz Kwaśniewski

Łukasz Łuczak

Weronika Łuczak

Marlena Maciąg

Łukasz Mantej

Natalie Mazur- Michalik

Bartosz Melosik

Barbara Michalewicz

Leszek Migdałek

Kinga Mikołajczyk

Joanna Minta

Andrzej Mizera

Borys Monastyrskyy

Beata Napierała

Marta Olearska

Agnieszka Ostrowska

Marta Panas

Anna Pawlik- Schypritt

Ewa Pieczko

Katarzyna Piotrowicz

Emilia Podgórska

Dorota Ratajczyk

Magdalena Raus

Paulina Romańczak

Aleksandra Romczyk

Sylwia Semanicka

Agnieszka Smólczyk

Ewa Sroczyńska

Michał Stelmasiak

Alicja Szudrowicz

Agnieszka Szyszka

Agata Śmigiel

Hanna Świąder

Halina Taciak

Diana Tomkowiak- Buda

Rafał Tucholski

Anna Wiśniewska

Renata Wiśniewska

Katarzyna Witaszek

Beata Zgoła

Julia Zwolak

 

Klasa

sala

Wychowawca

Zastępca

kl. Ia

114ns

p. B. Michalewicz

p. A. Szudrowicz

kl. Ib

116ns

p. A. Śmigiel

p. K. Mikołajczyk

kl. Ic

117ns

p. K. Kowalczyk

p. S. Semanicka

kl. Id

18ns

p. W. Kasper

p. A. Kurlus

kl. Ie

18ns

p. M. Raus

p. P. Romańczak

kl. IIa

219ns

p. K. Jabłecka

p. K. Piotrowicz

kl. IIb

115ns

p. K. Piotrowicz

p. K. Jabłecka

kl. IIc

216ns

p. M. Bartczak

p. A. Konik- Świec

kl. IId

218ns

p. A. Konik- Świec

p. M. Bartczak

kl. IIIa

218ns

p.  H. Świąder

p. B. Napierała

kl. IIIb

215ns

p. M. Olearska

p. A. Mizera

kl. IIIc

216ns

p. M. Czwójdzińska

p. E. Sroczyńska

  

 

 

kl. IVa

208ns

p. J. Minta

p. M. Kilińska

kl. IVb

210ns

p. R. Tucholski

p. E. Podgórska

kl. IVc

213ns

p. W. Łuczak

p. A. Smólczyk

kl. IVd  

 211ns

p. D. Gęstwa

p. W. Jędrzejewski

kl. Va

13

p. K. Witaszek

p. M. Kubacha

kl. Vb

12

p. R. Wiśniewska

p. A. Szyszka

kl. VIa

11

p. S. Janeczek

p. D. Tomkowiak

kl. VIb

8

p. J. Zwolak

p. P. Andrzejewska

kl. VIc

004

p. M. Maciąg

p. D. Ratajczyk

kl. VId

008

p. B. Gałężewska

p. Ł. Łuczak

kl. VIe

10

p. E. Pieczko

p. Brzostowska

kl. VIIa

102

p. B. Melosik

p. M. Panas

kl. VIIb

105

p. A. Pwalik- Schypritt

p. Ł. Mantej

kl. VIIc

101

p. M. Stelmasiak

p. A. Romczyk

kl. VIId

202

p. H. Taciak

p. B. Monastyrskyy

kl. VIIIa

115

p. P. Błażejak

p. K. Kurowska

kl. VIIIb

116

p. J. Dąbrowska

p. M. Kwaśniewski

kl. VIIc

113

p. B. Zgoła

p. D. Bartkowiak

 

 

Oddziały przedszkolne

 

Oddział

sala

Wychowawca

Wychowawca

0a

12ns

p. A. Balcewicz

p. I. Gosik

A. Brewińska- Gwizdała

0b

9ns

p. J. Krawczyńska

p. A. Wiśniewska

0c

10ns

p. M. Królczyk

p. J. Grębowicz

 

 

Skip to content