Kinga Grek-Kowalczyk- dyrektor szkoły

Ewa Widelska- I v-ce dyrektor szkoły

Przemysław Stasiak- II v-ce dyrektor szkoły

Paulina Andrzejewska

Aleksandra Balcewicz

Małgorzata Bartczak

Damian Bartkowiak

Karolina Bera

Paweł Błażejak

Marta Borowska

Agata Brańka-Banasiak

Agata Bronikowska

Marta Brzostowska

Dorota Bukowska

Magdalena Czwójdzińska

Justyna Dąbrowska

Agnieszka Donder

Zofia Drossel-Jórdeczka

Maria Fojudzka

Barbara Gałężewska

Ewa Glogier

Justyna Grębowicz

Aleksandra Hak

Izabela Hultajska

Katarzyna Jabłecka

Stanisława Janeczek

Wojciech Jędrzejewski

Katarzyna Jopek

Sławomir Kandziora

Mirella Kaczmarek

Wioletta Kasper

Karolina Kędziora

Magdalena Kilińska

Aleksandra Kolendo

Anna Konik-Świec

Justyna Kortus

Małgorzata Kossowska

Justyna Grębowicz

Katarzyna Kowalczyk

Magdalena Królczyk

Agnieszka Krupa

Patrycja Krzyśków

Agnieszka Kurlus

Mateusz Kwaśniewski

Łukasz Łuczak

Weronika Łuczak

Marlena Maciąg

Aleksander Matuszczak

Natalie Mazur-Michalik

Bartosz Melosik

Barbara Michalewicz

Dorota Michniewska

Leszek Migdałek

Kinga Mikołajczyk

Joanna Minta

Andrzej Mizera

Borys Monastyrskyy

Anna Nowak

Marta Olearska

Agnieszka Ostrowska

Anna Pawlik-Schypritt

Ewa Pieczko

Joanna Przybyła

Dorota Ratajczyk

Magdalena Raus

Paulina Romańczak

Aleksandra Romczyk

Patrycja Krzyśków

Agnieszka Smólczyk

Aneta Sosińska

Michał Stelmasiak

Dorota Strasburger

Alicja Szudrowicz

Agnieszka Szyszka

Agata Śmigiel

Hanna Świąder

Halina Taciak

Diana Tomkowiak-Buda

Rafał Tucholski

Agnieszka Walczak

Piotr Wierzejewski

Anna Wiśniewska

Renata Wiśniewska

Katarzyna Witaszek

Marcin Witkowski

Sylwia Wojciechowska

Julia Zwolak

Wychowawcy i zastępcy w roku szkolnym 2022/2023

Klasa

Sala

Wychowawca

Zastępca

 Ia

113B

p. H. Świąder

p.  D. Bartkowiak

Ib

15B

p.  M. Bartczak

p. E. Glogier

Ic

119B

p. M. Czwójdzińska

p.  K. Mikołajczyk

Id

13B

p. A. Konik- Świec

p. A. Bronikowska

 IIa

116B

p. M. Kaczmarek

p. M. Kosowska – wsp.

 IIb

117B

p. I. Hultajska

p. A. Sosińska – wsp.

 IIc

114B

p. M. Olearska

p. A. Romczyk

IIIa

216B

p. P. Krzyśków

 p. A. Ostrowska

IIIb

215B

p. A. Śmigiel

 p. A. Szudrowicz

IIIc

218B

p. A. Matuszczak

 p. J. Kortus

IIId

210B

p. W. Kasper

 p. A. Kurlus

IIIe

207B

p. M. Raus

 p. P. Romańczak

IVa

12A

p. B. Melosik

 p. A. Balcewicz-– wsp.

IVb

8A

p. A. Pawlik-Schypritt

 p. S. Wojciechowska

IVc

11A

p. M. Fojudzka

 p.  M. Brzostowska

IVd

10A

p. A. Smólczyk

 p. P. Wierzejewski

Va

8A

p. W. Jędrzejewski

p. P. Andrzejewska – wsp.

Vb

12A

p. P. Błażejak

p. A. Donder – wsp.

Vc

13A

p. D. Michniewska

 p. J. Przybyła- wsp.

VIa

116A

p. J. Dąbrowska

 p. M. Kwaśniewski

VIb

101A

p. R. Tucholski

 p. D. Tomkowiak-Buda

VI c

10A

p. D. Ratajczyk

 p. A. Mizera

VId

11A

p. D. Strasburger

 p. A. Krupa

VIIa

101A

p. K. Witaszek

 p. Z. Drossel-Jórdeczka – wsp.

VIIb

202A

p. R. Wiśniewska

 p. A. Szyszka – wsp.

VIIIa

115A

p. S. Janeczek

 p. M. Kilińska

VIIIb

113A

p. J. Zwolak

 p. M. Witkowski - wsp.

VIIIc

105A

p. M. Maciąg

 p.  M. Stelmasiak

VIIId

08A

p. B. Gałężewska

 p. B. Monastyrskyy

VIIIe

102A

p. E. Pieczko

 p.   Ł. Łuczak

Oddziały przedszkolne

Oddział

Sala

Wychowawca

Wychowawca

0a

9B

p.  K. Jabłecka

p. A. Wiśniewska

0b

10B

p. J. Grębowicz 

 

0c

12B

p. M. Królczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content