Projekt "Podróż do świata wiedzy po kompetencje kluczowe. Zintegrowane wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie"

Gmina Tarnowo Podgórne realizuje projekt dofnansowany z Funduszy Europejskich "Podróż do świata wiedzy po kompetencje kluczowe. Zintegrowane wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie".

Celem głównym projektu jest jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Lusowie.

Planowane efekty: Realizacja powyższych celów bezpośrednio wpłynie na rozwój kompetencji u 287 uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie w ramach realizacji zajęć dodatkowych w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaplanowany w projekcie zakup wyposażenia bazy dydaktycznej przyczyni się do podniesienia jakości i atrakcyjności procesu nauczania.

Wartość projektu: 223 600,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 212 420,00 zł

Dokumenty do pobrania:

Zintegrowane wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Opis działań prowadzonych w ramach projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Wykaz zajęć w ramach projektu

Wniosek o udział w projekcie

 

Projekt "Niepodległa"

Zgoda na korzystanie z logo Niepodległa