Projekty UE

Projekt "Podróż do świata wiedzy po kompetencje kluczowe. Zintegrowane wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie"

Gmina Tarnowo Podgórne realizuje projekt dofnansowany z Funduszy Europejskich "Podróż do świata wiedzy po kompetencje kluczowe. Zintegrowane wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie".

Celem głównym projektu jest jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Lusowie.

Planowane efekty: Realizacja powyższych celów bezpośrednio wpłynie na rozwój kompetencji u 287 uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie w ramach realizacji zajęć dodatkowych w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaplanowany w projekcie zakup wyposażenia bazy dydaktycznej przyczyni się do podniesienia jakości i atrakcyjności procesu nauczania.

Wartość projektu: 223 600,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 212 420,00 zł

 

Projekty rządowe

 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Projekt zdalna szkoła
W odpowiedzi na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii powstał projekt „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego beneficjentem jest nasza placówka.
Otrzymaliśmy finanse na zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

wartość otrzymanego sprzętu 16339,93

https://splusowo.pl/2020/06/23/projekt-zdalna-szkola

Projekt "Niepodległa"

Zgoda na korzystanie z logo Niepodległa

Skip to content