Ś miejemy się 🙂
W spólnie spędzamy czas
I dziemy do biblioteki
E nergię  tworzymy pozytywną
T ornistry odkładamy w odpowiednim miejscu
L ekcje odrabiamy w ciszy
I ntegrujemy się
C hodzimy na obiady
A ktywnie bierzemy udział w zajęciach

J esteśmy mili i uprzejmi. Pomagamy sobie
A ngażujemy się podczas zabaw
K ulturalnie zwracamy się do innych

D ziękuję, dzień dobry i do widzenia! Wyrazy, których używamy
O buwie zmieniamy w szatni
M iła atmosfera to dla nas podstawa. Czujemy się tu bezpiecznie.

Świetlica jak dom

Świetlica szkolna to miejsce, które pełni znaczącą rolę w realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczych szkoły. To ważna forma pomocy dziecku. Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest organizowanie czasu wolnego dziecka tak, by móc wywoływać pozytywne doświadczenia prowadzące do osiągnięcia samodzielności, zmiany nawyków, zmiany  w ich osobowości. Pobyt w świetlicy to kształtowanie pozytywnych zachowań dzieci, uczenie spędzania wolnych chwil, wyrabianie wartości estetycznych i moralnych, uczenie też obcowania z kulturą na co dzień. Spędzanie czasu w świetlicy to również przebywanie w większej grupie. Dlatego też znacząca jest troska o dobre relacje,  które pozwolą na budowanie pozytywnych więzi rówieśniczych. Uczenie współdziałania w zespole i pozwolenie na analizę przyczyn negatywnych zachowań i uczenie poprawnych postaw.

Procesy powyższe odbywają się, gdy sprzyja temu pozytywna, przyjemna i przede wszystkim bezpieczna atmosfera. Istotnym elementem wpływającym na poziom bezpieczeństwa dziecka jest świadomość, że tuż obok, na terenie szkoły jest ktoś, kto go zrozumie, wytłumaczy doradzi. Świetlica jest miejscem właśnie, gdzie dąży się do zapobiegania niepowodzeniom, eliminacji napięć związanych z lękiem, strachem i niepewnością. Świetlica sama w sobie staje się źródłem pozytywnych emocji wpływających na zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa.

 

"Magiczna moc bajek w świetlicy szkolnej".

 
Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej biorą udział w czytelniczym projekcie "Magiczna moc bajek". W tym miesiącu czytaliśmy książki, oglądaliśmy dobranocki z dawnych lat. Głównym tematem był szacunek. Omawialiśmy czym jest szacunek, dlaczego powinniśmy szanować innych ludzi, rówieśników, znajomych a także zwierzęta. Dzieci tworzyły przy tym prace plastyczne oraz kolaże.
 
Anna Nowak
Justyna Kortus
nauczycielki świetlicy
 

Dalsza część projektu: "Magiczna moc bajek"- przyjaźń.

Gry i zabawy w świetlicy szkolnej

Dzień Pluszowego Misia

11 listopada

 

Jesienne inspiracje

Andrzejki

Zima w świetlicy

Kolory wiosny w świetlicy Wspólne gry i zabawy Poznajemy legendę o Koziołkach

W świetlicy szkolnej w Lusowie od początku roku szkolnego dużo się działo. Zaczęliśmy od integracji, poznania zasad działania świetlicy i poznania siebie nawzajem- szczególnie uczniów klas pierwszych.
Spędziliśmy czas na zabawach ruchowych, wykonywaniu prac plastycznych i wspólnej zabawie.
Zorganizowaliśmy zbiórkę dla zwierząt z schroniska w Przyborówku.
Świętowaliśmy Dzień Jabłka i piliśmy pyszne soki jakbłkowe.
Oglądaliśmy spektakl online pt. "Wielka zagadka Misia Uszatka." Transmisja odbywała się na żywo z Teatru Lalek Arlekin z Łodzi.

Nauczyciele świetlicy: A. Bronikowska, E. Glogier, J. Kortus, A. Nowak, A. Ostrowska, A. Szudrowicz

Skip to content