GODZINY PRACY PEDAGOGA

Poniedziałek 7.30 – 12.30

Wtorek 10.00 – 15.00    15.00 – 16.00 konsultacje

Środa 11.00 – 15.00    

Czwartek 7.30 – 13.30

Piątek 11.20 – 15.20

 

Psycholog, pedagog, logopeda, przyjmują rodziców i uczniów w ramach dyżuru dla rodziców po wcześniejszym umówieniu się.
W sytuacjach wyjątkowych od razu.

Dorota Bukowska  

magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,  terapeuta pedagogiczny

W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem dziecka i jego powodzeniem szkolnym.

Pomagam dzieciom i młodzieży rozwiązywać trudności w uczeniu się, zachowaniu,  podejmuję interwencje w sytuacjach kryzysowych.

Ważna jest dla mnie współpraca z rodzicami, aby podjęta przeze mnie pomoc przynosiła jak najlepsze efekty.

Doświadczenie pedagogiczne i terapeutyczne zdobywałam pracując z dziećmi w przedszkolu, ośrodku szkolno – wychowawczym, szkole oraz w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe uczestnicząc
w licznych szkoleniach, warsztatach, treningach, kursach i konferencjach. Współpracuję
z  instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka.

Ukończyłam szkolenia i kursy, m.in.:

 • Kurs trenerski „Szkoła dla rodziców, czyli jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” wg metody A.Faber i E. Mazlish
 • „Terapia behawioralna dzieci autystycznych”
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”
 • „Praca z uczniem przejawiającym zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej pod postacią ADHD”
 • Szkolenie  „Narzędzia diagnozy psychologiczno – pedagogicznej dla szkolnych specjalistów”
 • „Budowanie strategii pomocy dla ucznia z zaburzeniami zachowania”
 • Szkolenie z zakresu treningu pewności siebie ”Program dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej”
 • Szkolenie „Miejsce mediacji rówieśniczych w szkolnym systemie przeciwdziałania agresji i przemocy”
 • Kurs z zakresu psychoterapii I stopnia „Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ)”
 • Warsztat uprawniający do realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz inaczej”
 • Kurs trenerski „Trening Umiejętności Społecznych (TUS)”

 

 

 

Skip to content