Karta PEKA -bezpłatne przejazdy dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Bezpłatne przejazdy dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać uczniowie, którzy mieszkają na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (warunek niezbędny) i uczęszczają do szkół zlokalizowanych na jej terenie oraz dojeżdżają do szkoły autobusową komunikacją publiczną organizowaną przez ZTM Poznań.

Bilet będzie ważny od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r.

Przez cały wrzesień bieżącego roku uczniowie będą mogli podróżować bez uiszczania opłaty, w razie kontroli okazując jedynie ważną legitymacją szkolną. Po tym terminie tj. od 1.10.2023 r. bezwzględnie wymagane będzie posiadanie karty PEKA lub PEKA Junior
z doładowaniem wniesionym przez gminę lub opłaconym przez rodziców.

Skorzystanie z bezpłatnego przejazdu nie będzie wymagać żadnych działań ucznia przy czytniku kart PEKA w autobusie, niemniej ucznia zobowiązuje się do posiadania przy sobie, w czasie przejazdu doładowanej karty oraz ważnej legitymacji szkolnej  i okazywania jej podczas kontroli biletów. 

Uczniowie klas I-VIII zobowiązani są przekazać wychowawcy posiadaną kartę PEKA (wydaną w tym roku lub wcześniej) celem jej doładowania
w nieprzekraczalnym terminie do 13.09.2023r.                                                                                                        

Karta PEKA przekazana do doładowania musi być czynna, tzn. nie może posiadać uszkodzeń mechanicznych. Koszt wymiany uszkodzonej karty lub zagubionej pokrywany jest przez jej właściciela i wynosi 21 zł.  Okres wyrobienia nowej karty wynosi około 2 tygodni.

Wychowawcy klas zwrócą uczniom karty PEKA niezwłocznie po ich zasileniu.

UWAGA!    Ważne

Wyrobienie karty PEKA leży wyłącznie po stronie Rodziców/Opiekunów.

Jeżeli dziecko nie posiada karty PEKA a w nowym roku szkolnym będzie z niej korzystało, Rodzice wyrabiają kartę osobiście, poprzez złożenie wniosku w TPBUS w Tarnowie Podgórnym, ul. Rokietnicka 23, bądź przesłanie go on-line.

Druk wniosku można pobrać w TPBUS lub na stronie, www.peka.poznan.plwww.ztm.poznan.pl 

Podstawa prawna : Uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 28 lipca 2020r. Nr XXVII/436/2020 w sprawie określenia uprawnień
do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Skip to content