Godziny dyżurów:
wtorek i sroda 15.15 - 16.00
sala 213 w nowym budynku

Agnieszka Brewińska-Gwizdała
neurologopeda, logopeda, pedagog specjalny, surdopedagog, nauczyciel nauczania początkowego, nauczyciel dyplomowany

Ukończone przykładowe kursy i szkolenia:

-Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania (Metoda Krakowska).
-Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji. (Metoda Krakowska).
-Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych. (Metoda Krakowska).
-Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne.
-Masaż logopedyczny od podstaw.
-Masaż logopedyczny dla zaawansowanych.
-Trening karmienia logopedycznego.
-Ankyloglossia  u noworodków i niemowląt.
-KOLD - karty oceny logopedycznej dziecka. Test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiaca do ukończenia 9 roku życia.
-Niemowlak u logopedy - diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja.
-Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia - rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy.
-Elastyczny terapeutyczny Taping w neurologopedii (w trakcie).
-Kurs języka migowego dla nauczycieli I, II i III stopień.

Prywatnie: miłośniczka biegania, morsowania oraz psów.