Rekrutacja 2024/2025 – klasy pierwsze

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie informuje, że szkoła nie dysponuje wolnymi miejscami do klasy pierwszej. W zawiązku z tym rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły na rok szkolny 2024/2025 nie odbędzie się.

Kinga Grek-Kowalczyk

Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie informuje, że rozpoczynają się zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej  jest ustawowym  obowiązkiem spoczywającym na rodzicach lub opiekunach prawnych dziecka.

Obwód szkoły: Batorowo, Lusowo, Sady, Swadzim.

W terminie od 5 lutego 2024 r. do 16 lutego 2024 r. – rodzice dzieci z rocznika 2017 r. zamieszkałych w obwodzie szkoły dokonują zapisu dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie składając następujące dokumenty:

Dzieci z rocznika 2018 (sześcioletnie) mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodzica pod warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym korzystają z wychowania przedszkolnego  lub posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Przy złożeniu dokumentów należy:

  1. wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I
  2. wypełnić oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły
  3. okazać do wglądu dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego
  4. okazać do wglądu akt urodzenia dziecka oraz PESEL

Zapisu należy dokonać w sekretariacie szkoły (budynek A)
wtorek, piątek                                  7.30 –  14.30 
poniedziałek, środa, czwartek     10.00 –  16.30   

Terminy rekrutacyjne:
3 kwietnia – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do kl. I
3- 12 kwietnia – pisemne potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do szkoły
22 kwietnia – ogłoszenie listy przyjętych uczniów do kl. I

UWAGA
Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci spoza obwodu szkoły zostanie ogłoszone na stronie internetowej szkoły  tylko w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami  i odbędzie się w terminie 19 lutego – 15 marca 2024 r.

Kryteria rekrutacji:

Kinga Grek-Kowalczyk
Dyrektor Szkoły

Skip to content