Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,

do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie z klas 1-8
W każdym roku szkolnym wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły i inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.

Pozostałe informacje znajdują się w karcie zgłoszenia oraz w regulaminie świetlicy https://splusowo.pl/szkola/swietlica/

Anna Nowak
Kierownik świetlicy szkolnej

LEGITYMACJE SZKOLNE dla dzieci klas pierwszych

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci, które 1 września 2024 r. rozpoczną naukę w klasie pierwszej.

W związku z wprowadzeniem legitymacji szkolnych w formie e-legitymacji prosimy o jak najwcześniejsze przesłanie elektronicznej wersji zdjęcia legitymacyjnego dziecka drogą mailową na adres: legitymacja@splusowo.pl

  1. Zdjęcie legitymacyjne powinno być kolorowe i spełniać wymogi zdjęcia do dowodu osobistego.
  2. Wymiary zdjęcia 35x45mm
  3. Zdjęcie powinno być w formacie .jpg
  4. Jeżeli zdjęcie skanujemy należy ustawić jakość 300 dpi a najlepiej 600dpi.

W treści maila należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz symbol klasy.

Helena Adamska
sekretarz szkoły

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – UZUPEŁNIAJĄCE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Informujemy, że kandydaci (dzieci) spełniający wymagania rekrutacyjne zostali zakwalifikowani do przyjęcia do oddziałów przedszkolnych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych znajduje się na drzwiach szkoły (budynek A)

Warunkiem koniecznym do zamknięcia naboru jest złożenie OŚWIADCZENIA potwierdzającego wolę korzystania z usług szkoły.

Rodzice/opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych składają potwierdzenie woli w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu NABOR https://oswiata.pcss.pl/Recruitment/Index/1?Pager.Page=0&pref=1&diploma=-1&sort=6 w terminie 3-10 czerwca 2024 roku.

Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Dnia 17 czerwca 2024r. wywieszona zostanie lista dzieci przyjętych w postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego.

Kinga Grek-Kowalczyk

Dyrektor szkoły

Skip to content