Informacje ogólne o egzaminie ósmoklasisty

1. Egzamin ósmoklasisty,  będzie sprawdzał wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

2. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni.

3. Uczeń w klasie ósmej przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów:

a) z języka polskiego (120 min)

b) z matematyki (100 minut)

c) z języka obcego nowożytnego (90 min)

4. Egzamin jest obowiązkowy dla:

a) uczniów VIII klasy szkoły podstawowej,

b) uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej- w klasie, w której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej,

c) słuchaczy szkół podstawowych dla dorosłych

5. Egzamin nie ma progu zdawalności

Więcej informacji pod linkiem: 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

 

Skip to content