Informacje ogólne o egzaminie ósmoklasisty

1. Egzamin ósmoklasisty,  będzie sprawdzał wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

2. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni.

3. Uczeń w klasie ósmej przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów:

a) z języka polskiego (120 min)

b) z matematyki (100 minut)

c) z języka obcego nowożytnego (90 min)

4. Egzamin jest obowiązkowy dla:

a) uczniów VIII klasy szkoły podstawowej,

b) uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej- w klasie, w której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej,

c) słuchaczy szkół podstawowych dla dorosłych

5. Egzamin nie ma progu zdawalności

6. Od roku 2022 ósmoklasista będzie zobowiązany do przystąpienia do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych:

a. języka polskiego,
b. matematyki,
c. języka obcego nowożytnego
d. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Więcej informacji pod linkiem: 

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 

 

Skip to content