POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024 ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024 ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

Informujemy, że kandydaci (dzieci), których rodzice złożyli komplet dokumentów zostali przyjęci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

Listy przyjętych dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych wywieszone są na drzwiach głównego wejścia do szkoły.

Szkoła nie dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych i klasach pierwszych. Rekrutacja uzupełniająca nie odbędzie się.  

Komisja rekrutacyjna

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Informujemy, że kandydaci (dzieci) spełniający wymagania rekrutacyjne zostali zakwalifikowani do przyjęcia do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.
Lista kandydatów zakwalifikowanych znajduje się na drzwiach szkoły (budynek A)

UWAGA WAŻNE !

Warunkiem koniecznym do zamknięcia naboru jest złożenie wypełnionego i podpisanego przez rodzica / opiekuna prawnego OŚWIADCZENIA potwierdzającego wolę korzystania z usług szkoły.  OŚWIADCZENIE należy złożyć w terminie od 3 do 14 kwietnia 2023 roku.  
Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.  

Podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych Oświadczenie woli należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach pn.-pt. godz. 8.00-16.00.

Dnia 24 kwietnia 2023r. wywieszona zostanie lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych.

Skip to content