Zbiórka dla schroniska

Dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z wychowawcami zapraszają do wzięcia udziału w zbiórce darów dla schroniska w Przyborówku. Akcja trwa do 26.11. br.

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI! Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Gmina Tarnowo Podgórne dnia 25 października otrzymała pozytywną rekomendację KOWR w zakresie możliwości wnioskowania o „Granty PPGR” dla dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy w ramach wsparcia rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu.

W związku z tym dzieci (także wnuki) osób, które pracowały niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR będą mogły skorzystać z dofinansowania na:

  • sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (laptop), umożliwiający pracę zdalną;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu (tylko w przypadku braku możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu przez opiekuna prawnego dziecka);

W celu ubiegania się o  grant wymagane jest złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka szkoły podstawowej/średniej lub przez pełnoletnie dziecko uczęszczające do szkoły średniej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy również o dołączenie do oświadczenia dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w PPGR.

Termin składania oświadczeń: do 2 listopada 2021 r.

Miejsce składania oświadczeń stosownie do miejsca pobierania nauki przez dziecko: Sekretariat Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie

Osoby pełnoletnie bądź opiekunowie prawni dzieci uczących się poza terenem naszej gminy, proszeni są o składanie oświadczeń w Wydziale Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne oraz w Filii Urzędu w Przeźmierowie.

Na podstawie otrzymanych oświadczeń, po weryfikacji, Gmina Tarnowo Podgórne złoży wniosek o przyznanie grantu. W przypadku pozyskania grantu Gmina Tarnowo Podgórne zakupi sprzęt komputerowy i przekaże go osobom zgłoszonym do projektu, które spełniły wymogi otrzymania wsparcia. W sytuacji nieotrzymania wsparcia projekt nie będzie realizowany.

Osoby do kontaktu: Dagmara Orlik, tel. 61 8959 242; Mirosława Bromber, tel. 61 8959 258

Szczegółowy opis programu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

UTRUDNIENIA W RUCHU

Aktualny harmonogram prac Lusowo – Sady

Firma Colas Sp. z o.o. przedstawia zaktualizowany harmonogram układania nawierzchni w Lusowie i Sadach od dnia 22.10.2021 (piątek) do 28.10.2021 (czwartek). Planowane są wówczas prace polegające na układaniu nawierzchni w następujących lokalizacjach:

  • 22.10.2021 (piątek) –  jeden pas ruchu na ul. Nowej (w kierunku od Batorowa w stronę ronda, czyli od strony żłobka i Żabki) oraz część ronda w Lusowie wraz z ul. Wierzbową.

Na czas prowadzenia prac na ul. Nowej nastąpi zmiana lokalizacji przystanku autobusowego – ul. Poznańska przy posesji nr 1.

Nastąpi też zamknięcie wlotu na rondo od ul. Wierzbowej (i wylotu). Objazd prowadzony będzie ulicami Słoneczną i Lipową.  

  • 23.10.2021 (sobota) – kontynuacja ronda w Lusowie oraz pas ruchu na ul. Nowej (w kierunku od ronda w stronę Batorowa). Nastąpi zmiana lokalizacji przystanku autobusowego – będzie zlokalizowany na ul Poznańskiej przy posesji nr 16a/16b.
  • 25.10.2021 (poniedziałek) – ul. Poznańska na odcinku od posesji nr 54 w Lusowie do skrzyżowania ul. Lusowskiej z ul. Lipową w Sadach
  • 26-28.10.2021 (wtorek-czwartek) – odcinek od ronda w Lusowie do m. Sady (ul. Za Motelem)

Podczas prac związanych z układaniem warstw nawierzchni na danym pasie ruch odbywać się będzie wahadłowo, przy ręczny kierowaniu ruchem. Ze względów technologicznych konieczne jest oczekiwanie na zawałowanie i ostygnięcie masy, w związku z czym nie ma możliwości dopuszczenia ruchu pojazdów na danym odcinku roboczym. Czas oczekiwania na przejazd podczas ruchu wahadłowego może się znacznie wydłużyć. Przez ten okres nie będzie również możliwości wyjazdu z posesji na drogę główną przez świeżo ułożoną warstwę masy (jak również wjazdu na posesję). Na ul. Lusowskiej w Sadach i ul. Nowej w Lusowie na czas prowadzonych prac nastąpi przesunięcie lokalizacji przystanków.

Przedstawione terminy i lokalizacje mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (pogoda, awarie).  Za utrudnienia przepraszamy, bardzo prosimy o uważną i bezpieczną jazdę i stosowanie się do oznakowania tymczasowego oraz poleceń osób kierujących ruchem.

  Dominika JURGA Kierownik budowy/kierownik robót
Site Manager
Tel.+48 61 894 54 60 – Mobile +48 881 822 025 dominika.jurga@colas.pl   
COLAS POLSKA SP. Z O.O.  Dział Budów ul. Nowa 49 Palędzie – Poland  www.colas.pl

Sukcesy w Mistrzostwach Powiatu w Szachach

W Mistrzostwach Powiatu w szachach organizowanych w Kórniku 13 października br. wzięło udział sześć 4-osobowych drużyn, składających się z reprezentantów klas 7 i 8. Naszymi przedstawicielami w tym roku byli: Sara Gać-Mytych, Olgierd Tadych, Marek Uryga i Tymon Tłuczek, a swoją grą pokazali doskonałą formę szachową wygrywając z wszystkimi przeciwnikami.  Tym samym poprawili swój wynik sprzed roku, zajmując bezapelacyjnie pierwsze miejsce i kwalifikując się do szczebla wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży.  Serdecznie gratulujemy !

Paulina Andrzejewska – opiekun reprezentacji

Uczniowie rywalizujący podczas Mistrzostw Powiatu w Szachach
Uczniowie rywalizujący podczas Mistrzostw Powiatu w Szachach
Skip to content