Ogólnopolski konkurs „Jedna Planeta”

Jedna Planeta to ogólnopolski konkurs organizowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), który ma na celu propagowanie wiedzy o pogodzie i klimacie wśród uczniów oraz mieszkańców naszego kraju.
Działania polegają na codziennym przesyłaniu raportów pogodowych dotyczących wartości temperatury, kierunku i siły wiatru, występujących zjawisk oraz zachmurzenia za pomocą pobranej na telefon aplikacji IMGW “Prognoza dla Polski”. Z jednego telefonu można wysłać tylko jeden raport w ciągu doby (od 7:00 do 6:59 następnego dnia).
I etap konkursu trwa od 04.04.2022 do 29.04.2022r .Szanse na przejście do kolejnego etapu będą większe, im więcej raportów zostanie przesłanych. W związku z tym zachęcamy nie tylko uczniów, ale rodziny i znajomych do zaangażowania się i zwiększenia szans naszej szkoły.
Kod szkoły : 18935
Szczegółowe informacje o konkursie i filmiki instruktażowe znajdują się na stronie IMGW
https://meteo.imgw.pl/jednaplaneta/
Dziękujemy i mamy nadzieję, że konkurs wzbudzi duże zainteresowanie nie tylko wśród uczniów.

Szkolny koordynator konkursu
Paweł Błażejak

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informujemy, że kandydaci (dzieci) spełniający wymagania rekrutacyjne zostali zakwalifikowani do przyjęcia do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

Listy zakwalifikowanych dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych wywieszone są na drzwiach głównego wejścia do szkoły.

UWAGA WAŻNE !

Warunkiem koniecznym do zamknięcia naboru jest złożenie wypełnionego
i podpisanego przez rodzica / opiekuna prawnego OŚWIADCZENIA potwierdzającego wolę korzystania z usług szkoły.
OŚWIADCZENIE należy złożyć w terminie od 4 do 11 kwietnia 2022 roku.
Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych Oświadczenie woli należy złożyć w sekretariacie szkoły w dniach pn.-pt. godz. 8.00-16.00.

Dnia 14 kwietnia 2022r. wywieszona zostanie lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych.

Komisja rekrutacyjna:
Anna Nowak
Dorota Bukowska
Ewa Sroczyńska

Skip to content