Rada Rodziców - informacje

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/23

Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców przeprowadziliśmy wybory Prezydium Rady Rodziców na bieżący rok szkolny. Komisja Skrutacyjna
po podliczeniu głosów podała następujące wyniki:

Przewodnicząca: Anna Zielińska
Zastępca Przewodniczącej: Marta Owczarek
Skarbnik: Krystyna Kaliszak
Sekretarz: Sylwia Górna

 

Numer konta Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Gen. J. Dowbora Muśnickiego W Lusowie:

21 9072 0002 3007 0703 4679 0001

Bank Spółdzielczy Duszniki
BS Duszniki o/Skórzewo
ul. Poznańska 43
62-185 Skórzewo
e-mail: rrsplusowo@gmail.com

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

Skip to content