Wykaz miejscowości, godzin odjazdu i przyjazdu autobusów dowożących dzieci
Szkoła Podstawowa w Lusowie, rok szkolny 2019/2020
BATOROWO
GODZINA MIEJSCOWOŚĆ LINIA OPIEKA W AUTOBUSIE
6:35 z Batorowa do Lusowa (przyjazd do Lusowa ok. 6:43) 802 ZTM
7:22 z Batorowa do Lusowa (przyjazd do Lusowa ok. 7:30) 802 ZTM OPIEKUN
8:17 z Batorowa do Lusowa (przyjazd do Lusowa ok. 8:25) 802 ZTM
14:22 z Lusowa do Batorowa (przyjazd do Batorowa ok. 14:30) 802 ZTM
15:15 z Lusowa do Batorowa (przyjazd do Batorowa ok. 15:23) 802 ZTM OPIEKUN
15:47 z Lusowa do Batorowa (przyjazd do Batorowa ok. 15:55) 802 ZTM
16:22 z Lusowa do Batorowa (przyjazd do Batorowa ok. 16:30) 802 ZTM
17:12 z Lusowa do Batorowa (przyjazd do Batorowa ok. 17:20) 802 ZTM
SADY, SWADZIM
GODZINA MIEJSCOWOŚĆ LINIA OPIEKA W AUTOBUSIE
07:08 ze Swadzimia do Lusowa (przyjazd do Lusowa ok. 7:30) 10 TPBUS OPIEKUN
07:13 z Sadów do Lusowa – kładka (przyjazd do Lusowa ok. 7:30) 10 TPBUS OPIEKUN
08:05 ze Swadzimia do Lusowa (przyjazd do Lusowa ok. 8:25) 10 TPBUS OPIEKUN
08:11 z Sadów do Lusowa (przyjazd do Lusowa ok. 8:25) 10 TPBUS OPIEKUN
13:45 z Lusowa do Sadów i do Swadzimia 10 TPBUS OPIEKUN
(czas przyjazdu do Sadów ok. 13:55 do Swadzimia ok. 14:05)
14:45 z Lusowa do Sadów i do Swadzimia 10 TPBUS OPIEKUN
(czas przyjazdu do Sadów ok. 14:55 do Swadzimia ok. 15:05)
15:35 z Lusowa do Sadów i do Swadzimia 10 TPBUS
(czas przyjazdu do Sadów ok. 15:45 do Swadzimia ok. 15:55)
16:15 z Lusowa do Sadów i do Swadzimia 10 TPBUS OPIEKUN
(czas przyjazdu do Sadów ok. 16:25 do Swadzimia ok. 16:35)
SIEROSŁAW
GODZINA MIEJSCOWOŚĆ LINIA OPIEKA W AUTOBUSIE
6:37 z Sierosławia do Lusowa (przyjazd do Lusowa ok. 6:51) 804 ZTM
8:05 z Sierosławia do Lusowa (przyjazd do Lusowa ok. 8:18) 804 ZTM
14:22 z Lusowa do Sierosławia (przyjazd do Sierosławia ok. 14:36) 804 ZTM
15:44 z Lusowa do Sierosławia (przyjazd do Sierosławia ok. 15:58) 804 ZTM
17:14 z Lusowa do Sierosławia (przyjazd do Sierosławia ok. 17:28) 804 ZTM
UWAGA! Uczniów, którzy nie ukończyli 7 roku życia rodzic/opiekun jest zobowiązany doprowadzić i odebrać z przystanku autobusowego (Art. 43. Kodeksu Drogowego).