Kinga Grek-Kowalczyk
Dyrektor Szkoły
od 1 września 2019 r.

Aleksandra Kolendo
Dyrektor Szkoły
od 1996 r., roku w którym Szkoła Podstawowa im. gen. J. Dowbora Muśnickiego powstała
do 31 sierpnia 2019 r.

Skip to content