GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

Karolina Bera- psycholog

Poniedziałek 9.30 – 15.00

Wtorek 7.30 – 12.15

Środa 11.00 – 15.00     15.00 – 16.00 konsultacje

Czwartek 11.00 – 14.30

Piątek 7.30 – 12.15

 

Aleksandra Hak – psycholog

Wtorek 7.30 – 12.00

Czwartek 11.30 – 15.00   15.00 – 16.00 konsultacje

Piątek 7.30 – 10.30

 

Psycholog, pedagog, logopeda, przyjmują rodziców i uczniów w ramach dyżuru dla rodziców po wcześniejszym umówieniu się.
W sytuacjach wyjątkowych od razu.

Karolina Bera

magister psychologii, terapeuta pedagogiczny, logopeda

Pomagam uczniom w odkrywaniu swoich mocnych, rozwijaniu  pewności siebie, radzeniu sobie z emocjami oraz kształtowaniu asertywności.  Pracuję  z dziećmi i młodzieżą prowadząc zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne. Podejmuje liczne działania o charakterze profilaktyczno – wychowawczym z zakresu profilaktyki uzależnień oraz doskonalenia  umiejętności psychospołecznych. Realizuję programy profilaktyczne takie jak: Spójrz Inaczej; Strażnicy Uśmiechu; Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej; Znajdź właściwe rozwiązanie; Cukierki.
Realizuję także zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej dla uczniów z trudnościami w uczeniu się.

Ukończyłam Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych - studia magisterskie na  kierunku Psychologia ( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
studia podyplomowe w zakresie Logopedii
( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
studia podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicz
nej ( Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie)

Ukończyłam kursy i szkolenia:

 • Kurs podstawowy z zakresu Terapii Systemowej Indywidualnej, Rodzinnej i Grupowej
 • III –stopniowy kurs „ Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”
 • Racjonalna Terapia Zachowania – kurs z zakresu psychoterapii I stopnia
 • Terapia Ręki
 • Kurs trenerski w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych
 • Kurs z zakresu realizacji programu „Strażnicy Uśmiechu”
 • Kurs z zakresu realizacji programu „ Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”
 • Kurs „ Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, zrachowaniami opozycyjno – buntowniczymi w klasie i szkole. Planowanie interwencji terapeutycznych
 • Warsztat uprawniający do realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego „ Spójrz Inaczej”
 • Szkolenie w zakresie rozwoju umiejętności interpersonalnych „ Żyj wśród ludzi”
 • Szkolenie z zakresu realizacji Programów edukacji antynikotynowej: „ Znajdź właściwe rozwiązanie” oraz „ Nie pal przy mnie, proszę”
 • Szkolenie z zakresu realizacji programu wczesnej profilaktyki uzależnień „ Cukierki”
 • Szkolenie z zakresu Treningu Pewności Siebie. Program dla dzieci – ofiar przemocy rówieśniczej.
 • Szkolenie „ Miejsce Mediacji Rówieśniczych w szkolnym systemie przeciwdziałania agresji i przemocy”
 • Szkolenie „ Narzędzia diagnozy psychologiczno – pedagogicznej dla szkolnych specjalistów”

 

 

 

 

mgr Aleksandra Hak 

Jestem psychologiem z zawodu i z zamiłowania. W 2018 roku uzyskałam tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zrealizowałam kurs przygotowania pedagogicznego, który zapewnił mi kwalifikacje do pracy w szkole.  Stale poszerzam i doskonalę warsztat mojej pracy, ukończyłam studium psychoterapii dzieci i młodzieży oraz kurs arteterapii w pracy wychowawczo-profilaktycznej. Jestem Członkiem Nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej oraz w 2021 rozpoczęłam Kurs podstawowy psychoterapii systemowej, który jest koniecznym doświadczeniem na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego. W wolnych chwilach spędzam czas z moimi bliskimi, czytam książki, oglądam seriale i słucham muzyki. 

Skip to content