POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024 ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

Informujemy, że kandydaci (dzieci), których rodzice złożyli komplet dokumentów zostali przyjęci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

Listy przyjętych dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych wywieszone są na drzwiach głównego wejścia do szkoły.

Szkoła nie dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych i klasach pierwszych. Rekrutacja uzupełniająca nie odbędzie się.  

Komisja rekrutacyjna