Informujemy, że kandydaci (dzieci) spełniający wymagania rekrutacyjne zostali zakwalifikowani do przyjęcia do oddziałów przedszkolnych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych znajduje się na drzwiach szkoły (budynek A)

Warunkiem koniecznym do zamknięcia naboru jest złożenie OŚWIADCZENIA potwierdzającego wolę korzystania z usług szkoły.

Rodzice/opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych składają potwierdzenie woli w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu NABOR https://oswiata.pcss.pl/Recruitment/Index/1?Pager.Page=0&pref=1&diploma=-1&sort=6 w terminie 3-10 czerwca 2024 roku.

Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Dnia 17 czerwca 2024r. wywieszona zostanie lista dzieci przyjętych w postępowaniu uzupełniającym do oddziału przedszkolnego.

Kinga Grek-Kowalczyk

Dyrektor szkoły