Informujemy, że kandydaci (dzieci), których rodzice złożyli komplet dokumentów zostali przyjęci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych.

Listy przyjętych dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych wywieszone są na drzwiach wejścia do szkoły (budynek A).

Dyrektor szkoły
Kinga Grek-Kowalczyk